RS Chart
Auswertung - CAC Next 20 - 22.11.21 - RS = 8
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 22.11.21 ΔWo 27.09.21  K-Diff Δ8   ∅-RS
real-time RS chart chart add note CAC Next 20 19.289,800  Fre -3,00 19.931,600 -3,22 20.006,400 -74,800 -0,37   4,73 
real-time RS chart chart add note Sartorius Stedim 515,400  Fre 7,17 493,000 4,54 487,200 5,800 1,19   28,48 
real-time RS chart chart add note Eurofins Scientific 113,720  Fre 7,89 108,100 5,20 114,000 -5,900 -5,18   22,75 
real-time RS chart chart L add note Arkema 117,350  Fre -4,16 124,600 -5,82 114,600 10,000 8,73   20,23 
real-time RS chart chart add note Bureau Veritas 28,250  Fre -2,01 29,690 -4,85 27,240 2,450 8,99   18,65 
real-time RS chart chart L add note bioMérieux 130,450  Fre 4,82 121,350 7,50 100,700 20,650 20,51   14,41 
real-time RS chart chart L add note Faurecia 40,340  Fre -7,41 46,390 -13,04 40,940 5,450 13,31   9,47 
real-time RS chart chart L add note EDF 12,170  Fre -4,66 12,495 -2,60 11,165 1,330 11,91   8,58 
real-time RS chart chart add note Suez Environnement 19,745  Fre 0,10 19,680 0,33 19,690 -0,010 -0,05   5,73 
real-time RS chart chart L add note Valeo 25,560  Fre -6,17 28,480 -10,25 24,080 4,400 18,27   4,35 
real-time RS chart chart L add note Sodexo 73,720  Fre -8,19 78,680 -6,30 77,160 1,520 1,97   2,62 
real-time RS chart chart add note Solvay 99,740  Fre -4,96 106,050 -5,95 107,100 -1,050 -0,98   0,88 
real-time RS chart chart add note Euronext 89,550  Fre -1,16 90,800 -1,38 98,900 -8,100 -8,19   -0,65 
real-time RS chart chart S add note Eiffage 81,760  Fre -6,54 85,240 -4,08 89,640 -4,400 -4,91   -0,87 
real-time RS chart chart add note Klépierre 18,915  Fre -8,89 19,985 -5,35 20,400 -0,415 -2,03   -1,36 
real-time RS chart chart add note Getlink 13,000  Fre -3,60 13,350 -2,62 13,890 -0,540 -3,89   -1,40 
real-time RS chart chart S add note Gecina 119,700  Fre -2,17 119,200 0,42 123,100 -3,900 -3,17   -4,30 
real-time RS chart chart S add note Accor 26,890  Fre -8,91 29,120 -7,66 32,050 -2,930 -9,14   -6,17 
real-time RS chart chart S add note Edenred 40,420  Fre -4,76 43,370 -6,80 47,710 -4,340 -9,10   -7,71 
real-time RS chart chart S add note Orpea 84,040  Fre -5,32 86,220 -2,53 101,200 -14,980 -14,80   -16,86 
real-time RS chart chart S add note Ubisoft 44,950  Fre 1,01 44,120 1,88 53,640 -9,520 -17,75   -27,61 
 CAC Next 20 - 20 von 20 Wertpapieren bewertet - 22.11.21 / 27.09.21 - 8 davon sind besser, Markt-Kennzahl(8) = 40,00 % 
Börsenplatz-Währung: EUR € Euro
 
Technischer Chart
CAC Next 20 RS = 8 - K/V = 36/36
Market Chart
2.01.17 Chart vergrößern 22.11.21
 


Transaktionen CAC Next 20 * L8 - 36 ex 3 (1)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursK-DiffD %KapitalRdte 
long 2.01.06  22.05.06 140  RT RS QC  Eurofins Scientific 100  2.606   3,837  4,770    0,933 24  12.431 76  
22.05.06 17.07.06 56    - cash -
  17.07.06  11.12.06 147  RT RS QC  Eiffage 100  197   62,900  72,850    9,950 16  14.392 44  
  11.12.06  19.03.07 98  RT RS QC  Klépierre 100  331   43,400  44,876    1,476 3  14.880 13  
  19.03.07  11.06.07 84  RT RS QC  Ubisoft 100  821   18,110  18,170    0,060 0  14.929 1  
11.06.07 18.06.07 7    - cash -
  18.06.07  30.07.07 42  RT RS QC  Ubisoft 100  798   18,695  23,375    4,680 25  18.664 597  
30.07.07 6.08.07 7    - cash -
  6.08.07  13.08.07 7  RT RS QC  Ubisoft 100  808   23,095  22,780    -0,315 -1  18.409 -51  
13.08.07 24.09.07 42    - cash -
  24.09.07  19.11.07 56  RT RS QC  Ubisoft 100  807   22,790  26,780    3,990 18  21.629 186  
19.11.07 3.12.07 14    - cash -
  3.12.07  17.12.07 14  RT RS QC  Ubisoft 100  690   31,325  31,790    0,465 1  21.950 47  
17.12.07 17.03.08 91    - cash -
  17.03.08  14.04.08 28  RT RS QC  Ubisoft 100  855   25,650  28,495    2,845 11  24.383 294  
14.04.08 28.04.08 14    - cash -
  28.04.08  16.06.08 49  RT RS QC  Ubisoft 100  752   32,400  28,350    -4,050 -13  21.337 -63  
16.06.08 11.08.08 56    - cash -
  11.08.08  29.09.08 49  RT RS QC  Ubisoft 100  651   32,755  22,750    -10,005 -31  14.824 -93  
29.09.08 22.12.08 84    - cash -
  22.12.08  29.12.08 7  RT RS QC  Sodexo 100  391   37,900  38,795    0,895 2  15.174 238  
29.12.08 5.01.09 7    - cash -
  5.01.09  23.02.09 49  RT RS QC  Sodexo 100  368   41,205  37,540    -3,665 -9  13.825 -50  
23.02.09 6.04.09 42    - cash -
  6.04.09  11.05.09 35  RT RS QC  Orpea 100  505   27,359  28,838    1,479 5  14.572 73  
  11.05.09  31.08.09 112  RT RS QC  Sartorius Stedim 100  3.868   3,767  4,617    0,850 23  17.860 94  
  31.08.09   7.09.09 7  RT RS QC  Klépierre 100  681   26,215  25,900    -0,315 -1  17.645 -47  
  7.09.09  23.11.09 77  RT RS QC  Arkema 100  775   22,745  25,902    3,157 14  20.092 85  
23.11.09 30.11.09 7    - cash -
  30.11.09  14.12.09 14  RT RS QC  Getlink 100  2.938   6,838  6,800    -0,038 -1  19.980 -14  
  14.12.09   8.02.10 56  RT RS QC  Valeo 100  2.708   7,377  7,368    -0,008 0  19.958 -1  
8.02.10 22.02.10 14    - cash -
  22.02.10   1.03.10 7  RT RS QC  Getlink 100  2.622   7,610  7,444    -0,166 -2  19.522 -68  
1.03.10 8.03.10 7    - cash -
  8.03.10  12.04.10 35  RT RS QC  Getlink 100  2.535   7,700  7,152    -0,548 -7  18.133 -54  
  12.04.10  17.05.10 35  RT RS QC  Faurecia 100  1.148   15,790  12,980    -2,810 -18  14.907 -87  
17.05.10 12.07.10 56    - cash -
  12.07.10  16.08.10 35  RT RS QC  Bureau Veritas 100  1.254   11,883  11,693    -0,190 -2  14.669 -15  
16.08.10 23.08.10 7    - cash -
  23.08.10   7.03.11 196  RT RS QC  Valeo 100  1.576   9,303  14,152    4,848 52  22.310 118  
  7.03.11  27.06.11 112  RT RS QC  Faurecia 100  816   27,330  28,200    0,870 3  23.020 11  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursK-DiffD %KapitalRdte 
27.06.11 4.07.11 7    - cash -
  4.07.11   1.08.11 28  RT RS QC  Faurecia 100  741   31,045  26,590    -4,455 -14  19.719 -87  
1.08.11 3.10.11 63    - cash -
  3.10.11  10.10.11 7  RT RS QC  Sartorius Stedim 100  2.612   7,547  7,365    -0,182 -2  19.244 -72  
10.10.11 17.10.11 7    - cash -
  17.10.11  21.11.11 35  RT RS QC  Eurofins Scientific 100  3.030   6,350  5,930    -0,420 -7  17.972 -51  
21.11.11 16.01.12 56    - cash -
  16.01.12   6.02.12 21  RT RS QC  Sodexo 100  316   56,780  56,910    0,130 0  18.013 4  
  6.02.12  26.03.12 49  RT RS QC  Sartorius Stedim 100  2.104   8,560  8,768    0,208 2  18.451 20  
  26.03.12  23.04.12 28  RT RS QC  Eurofins Scientific 100  2.396   7,699  8,614    0,915 12  20.643 332  
23.04.12 7.05.12 14    - cash -
  7.05.12  14.05.12 7  RT RS QC  Eurofins Scientific 100  2.259   9,137  9,088    -0,049 -1  20.533 -24  
14.05.12 11.06.12 28    - cash -
  11.06.12  22.04.13 315  RT RS QC  Eurofins Scientific 100  2.116   9,700  15,325    5,625 58  32.435 70  
22.04.13 29.04.13 7    - cash -
  29.04.13   3.06.13 35  RT RS QC  Sartorius Stedim 100  1.906   17,017  16,168    -0,848 -5  30.818 -41  
  3.06.13  30.09.13 119  RT RS QC  Ubisoft 100  3.081   10,000  11,430    1,430 14  35.224 51  
  30.09.13  12.05.14 224  RT RS QC  Faurecia 100  1.646   21,395  28,980    7,585 35  47.709 64  
  12.05.14  21.07.14 70  RT RS QC  Getlink 100  4.878   9,780  10,200    0,420 4  49.758 25  
21.07.14 8.09.14 49    - cash -
  8.09.14  13.10.14 35  RT RS QC  Getlink 100  4.928   10,095  8,875    -1,220 -12  43.745 -74  
13.10.14 10.11.14 28    - cash -
  10.11.14  16.02.15 98  RT RS QC  Ubisoft 100  2.980   14,675  17,275    2,600 18  51.493 84  
  16.02.15   8.06.15 112  RT RS QC  Valeo 100  1.174   43,833  46,667    2,833 6  54.820 23  
8.06.15 13.07.15 35    - cash -
  13.07.15  24.08.15 42  RT RS QC  Sartorius Stedim 100  1.244   44,058  43,283    -0,775 -2  53.856 -14  
24.08.15 31.08.15 7    - cash -
  31.08.15   7.09.15 7  RT RS QC  Sartorius Stedim 100  1.131   47,608  45,725    -1,883 -4  51.726 -88  
7.09.15 19.10.15 42    - cash -
  19.10.15  28.12.15 70  RT RS QC  Ubisoft 100  2.076   24,915  26,505    1,590 6  55.027 38  
28.12.15 29.02.16 63    - cash -
  29.02.16   9.05.16 70  RT RS QC  Sartorius Stedim 100  872   63,067  52,850    -10,217 -16  46.118 -60  
  9.05.16  13.06.16 35  RT RS QC  Ubisoft 100  1.745   26,425  32,460    6,035 23  56.649 754  
13.06.16 20.06.16 7    - cash -
  20.06.16  27.06.16 7  RT RS QC  Ubisoft 100  1.683   33,650  30,880    -2,770 -8  51.987 -99  
27.06.16 4.07.16 7    - cash -
  4.07.16  10.10.16 98  RT RS QC  Ubisoft 100  1.571   33,085  33,400    0,315 1  52.482 4  
10.10.16 17.10.16 7    - cash -
  17.10.16  31.10.16 14  RT RS QC  Eurofins Scientific 100  1.253   41,860  41,390    -0,470 -1  51.893 -26  
31.10.16 12.12.16 42    - cash -
  12.12.16   6.03.17 84  RT RS QC  Arkema 100  552   93,900  91,820    -2,080 -2  50.745 -9  
6.03.17 13.03.17 7    - cash -
  13.03.17  15.05.17 63  RT RS QC  Valeo 100  857   59,170  64,630    5,460 9  55.424 67  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursK-DiffD %KapitalRdte 
  15.05.17  10.07.17 56  RT RS QC  Ubisoft 100  1.108   50,000  48,880    -1,120 -2  54.183 -14  
10.07.17 17.07.17 7    - cash -
  17.07.17  24.07.17 7  RT RS QC  Ubisoft 100  1.101   49,205  53,920    4,715 10  59.374 11.708  
24.07.17 28.08.17 35    - cash -
  28.08.17  12.02.18 168  RT RS QC  Ubisoft 100  1.082   54,860  63,440    8,580 16  68.658 37  
12.02.18 19.02.18 7    - cash -
  19.02.18   5.03.18 14  RT RS QC  Faurecia 100  1.002   68,460  63,560    -4,900 -7  63.748 -86  
5.03.18 12.03.18 7    - cash -
  12.03.18  19.03.18 7  RT RS QC  Ubisoft 100  889   71,660  68,140    -3,520 -5  60.619 -93  
19.03.18 2.04.18 14    - cash -
  2.04.18  10.09.18 161  RT RS QC  Ubisoft 100  884   68,520  88,520    20,000 29  78.299 79  
  10.09.18   8.10.18 28  RT RS QC  Sartorius Stedim 100  711   110,100  111,400    1,300 1  79.223 17  
8.10.18 28.01.19 112    - cash -
  28.01.19  27.05.19 119  RT RS QC  Edenred 100  2.206   35,910  40,480    4,570 13  89.304 44  
27.05.19 10.06.19 14    - cash -
  10.06.19  17.06.19 7  RT RS QC  Sartorius Stedim 100  692   129,000  130,800    1,800 1  90.550 106  
17.06.19 1.07.19 14    - cash -
  1.07.19  30.09.19 91  RT RS QC  Sartorius Stedim 100  653   138,500  128,400    -10,100 -7  83.955 -26  
  30.09.19  11.11.19 42  RT RS QC  Euronext 100  1.118   75,050  70,950    -4,100 -5  79.371 -39  
  11.11.19  16.12.19 35  RT RS QC  Valeo 100  2.263   35,060  33,400    -1,660 -5  75.614 -40  
  16.12.19  27.01.20 42  RT RS QC  Eurofins Scientific 100  1.527   49,500  47,940    -1,560 -3  73.232 -24  
  27.01.20   9.03.20 42  RT RS QC  Sartorius Stedim 100  449   163,000  169,900    6,900 4  76.330 43  
9.03.20 11.05.20 63    - cash -
  11.05.20   3.08.20 84  RT RS QC  Sartorius Stedim 100  331   230,600  268,400    37,800 16  88.842 93  
3.08.20 10.08.20 7    - cash -
  10.08.20   2.11.20 84  RT RS QC  Sartorius Stedim 100  325   272,800  327,200    54,400 20  106.522 120  
2.11.20 9.11.20 7    - cash -
  9.11.20  28.12.20 49  RT RS QC  Sartorius Stedim 100  332   320,200  293,000    -27,200 -8  97.492 -48  
  28.12.20  11.01.21 14  RT RS QC  Valeo 100  2.995   32,550  30,570    -1,980 -6  91.561 -81  
  11.01.21  18.01.21 7  RT RS QC  EDF 100  6.825   13,415  12,145    -1,270 -9  82.894 -99  
  18.01.21   8.02.21 21  RT RS QC  Suez Environnement 100  4.736   17,500  17,170    -0,330 -2  81.331 -28  
  8.02.21   8.03.21 28  RT RS QC  Sartorius Stedim 100  210   386,600  329,800    -56,800 -15  69.403 -87  
  8.03.21  19.04.21 42  RT RS QC  Solvay 100  636   109,100  104,850    -4,250 -4  66.700 -29  
  19.04.21  12.07.21 84  RT RS QC  Suez Environnement 100  3.358   19,860  19,540    -0,320 -2  65.625 -7  
  12.07.21  19.07.21 7  RT RS QC  Eurofins Scientific 100  630   104,120  104,780    0,660 1  66.041 39  
19.07.21 26.07.21 7    - cash -
  26.07.21  20.09.21 56  RT RS QC  Sartorius Stedim 100  144   456,900  520,200    63,300 14  75.156 133  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursK-DiffD %KapitalRdte 
20.09.21 27.09.21 7    - cash -
  27.09.21  26.11.21 60  RT RS QC  Eurofins Scientific 100  659   114,000  113,720    -0,280 0  74.972 -1  
kum 2.01.06 26.11.214520 Tage von 5808 investiert (78%) 650 74.972 18  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursK-DiffD %Summe 
 Ubisoftlong 19.03.07 11.06.078418,1118,170,06 0,33 
  18.06.07 30.07.074218,7023,384,68 25,03 
   6.08.07 13.08.07723,1022,78-0,31 -1,36 
  24.09.07 19.11.075622,7926,783,99 17,51 
   3.12.07 17.12.071431,3331,790,47 1,48 
  17.03.08 14.04.082825,6528,502,85 11,09 
  28.04.08 16.06.084932,4028,35-4,05 -12,50 
  11.08.08 29.09.084932,7622,75-10,01 -30,54 
   3.06.13 30.09.1311910,0011,431,43 14,30 
  10.11.14 16.02.159814,6817,282,60 17,72 
  19.10.15 28.12.157024,9226,511,59 6,38 
   9.05.16 13.06.163526,4332,466,04 22,84 
  20.06.16 27.06.16733,6530,88-2,77 -8,23 
   4.07.16 10.10.169833,0933,400,31 0,95 
  15.05.17 10.07.175650,0048,88-1,12 -2,24 
  17.07.17 24.07.17749,2153,924,72 9,58 
  28.08.17 12.02.1816854,8663,448,58 15,64 
  12.03.18 19.03.18771,6668,14-3,52 -4,91 
   2.04.18 10.09.1816168,5288,5220,00 29,19146,95 
 Eurofins Scientific  2.01.06 22.05.061403,844,770,93 24,32 
  17.10.11 21.11.11356,355,93-0,42 -6,61 
  26.03.12 23.04.12287,708,610,92 11,88 
   7.05.12 14.05.1279,149,09-0,05 -0,54 
  11.06.12 22.04.133159,7015,335,63 57,99 
  17.10.16 31.10.161441,8641,39-0,47 -1,12 
  16.12.19 27.01.204249,5047,94-1,56 -3,15 
  12.07.21 19.07.217104,12104,780,66 0,63 
  27.09.21 26.11.2160114,00113,72-0,28 -0,2596,22 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursK-DiffD %Summe 
 Valeo 14.12.09  8.02.10567,387,37-0,01 -0,11 
  23.08.10  7.03.111969,3014,154,85 52,11 
  16.02.15  8.06.1511243,8346,672,83 6,46 
  13.03.17 15.05.176359,1764,635,46 9,23 
  11.11.19 16.12.193535,0633,40-1,66 -4,73 
  28.12.20 11.01.211432,5530,57-1,98 -6,0858,09 
 Eiffage 17.07.06 11.12.0614762,9072,859,95 15,8215,82 
 Sartorius Stedim 11.05.09 31.08.091123,774,620,85 22,57 
   3.10.11 10.10.1177,557,37-0,18 -2,41 
   6.02.12 26.03.12498,568,770,21 2,43 
  29.04.13  3.06.133517,0216,17-0,85 -4,99 
  13.07.15 24.08.154244,0643,28-0,78 -1,76 
  31.08.15  7.09.15747,6145,73-1,88 -3,96 
  29.02.16  9.05.167063,0752,85-10,22 -16,20 
  10.09.18  8.10.1828110,10111,401,30 1,18 
  10.06.19 17.06.197129,00130,801,80 1,40 
   1.07.19 30.09.1991138,50128,40-10,10 -7,29 
  27.01.20  9.03.2042163,00169,906,90 4,23 
  11.05.20  3.08.2084230,60268,4037,80 16,39 
  10.08.20  2.11.2084272,80327,2054,40 19,94 
   9.11.20 28.12.2049320,20293,00-27,20 -8,49 
   8.02.21  8.03.2128386,60329,80-56,80 -14,69 
  26.07.21 20.09.2156456,90520,2063,30 13,8513,22 
 Edenred 28.01.19 27.05.1911935,9140,484,57 12,7312,73 
 Arkema   7.09.09 23.11.097722,7525,903,16 13,88 
  12.12.16  6.03.178493,9091,82-2,08 -2,2211,36 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursK-DiffD %Summe 
 Orpea  6.04.09 11.05.093527,3628,841,48 5,415,41 
 Klépierre 11.12.06 19.03.079843,4044,881,48 3,40 
  31.08.09  7.09.09726,2225,90-0,32 -1,202,16 
 Bureau Veritas 12.07.10 16.08.103511,8811,69-0,19 -1,60-1,60 
 Suez Environnement 18.01.21  8.02.212117,5017,17-0,33 -1,89 
  19.04.21 12.07.218419,8619,54-0,32 -1,61-3,47 
 Solvay  8.03.21 19.04.2142109,10104,85-4,25 -3,90-3,90 
 Euronext 30.09.19 11.11.194275,0570,95-4,10 -5,46-5,46 
 Sodexo 22.12.08 29.12.08737,9038,800,90 2,36 
   5.01.09 23.02.094941,2137,54-3,67 -8,89 
  16.01.12  6.02.122156,7856,910,13 0,23-6,53 
 Faurecia 12.04.10 17.05.103515,7912,98-2,81 -17,80 
   7.03.11 27.06.1111227,3328,200,87 3,18 
   4.07.11  1.08.112831,0526,59-4,46 -14,35 
  30.09.13 12.05.1422421,4028,987,59 35,45 
  19.02.18  5.03.181468,4663,56-4,90 -7,16-8,64 
 EDF 11.01.21 18.01.21713,4212,15-1,27 -9,47-9,47 
 Getlink 30.11.09 14.12.09146,846,80-0,04 -0,56 
  22.02.10  1.03.1077,617,44-0,17 -2,18 
   8.03.10 12.04.10357,707,15-0,55 -7,12 
  12.05.14 21.07.14709,7810,200,42 4,29 
   8.09.14 13.10.143510,108,88-1,22 -12,09-17,16 


Anmerkungen
19.11.20Eurofins ScientificAktien-Split 1:10 (zehn für eine)
20.09.17bioMérieuxAktiensplit 1:3 (drei für eine)
20.03.17CAC Next 20Klépierre ersetzt Atos
15.07.16CAC Next 20Eiffage ersetzt Eutelsat
6.06.16ValeoAktien-Split 1:3 (drei für eine)
6.05.16Sartorius StedimAktien-Split 1 : 6 (sechs für eine)
21.03.16CAC Next 20Alstom ersetzt Sodexo
5.01.16CAC Next 20vollständige Analyse
21.12.15Sartorius StedimNeuaufnahme
 CAC Next 20EDF und Groupe Eurotunnel ersetzen Klépierre und Vallourec
23.08.15CAC Next 20vollständige Analyse
8.07.15CAC Next 20Markt-Anpassung an den Index: Hermes, Ingenico und Klépierre ersetzen CGG, Eutelsat und Lagardere