Sonntag, 14. April 2024, 1:33UTC
 
RS Chart
Auswertung - Hang Seng Finance - 8.04.24 - RS = 17
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 8.04.24 ΔWo 11.12.23  K-Diff Δ17   ∅-RS
real-time RS chart chart L add note HSI-Fin 28.022,800  Fre -2,68 28.433,800 -1,45 28.156,700 277,100 0,98   -6,77 
real-time RS chart chart L add note Bank of China 3,270  Fre -1,51 3,270 2,810 0,460 16,37   11,53 
real-time RS chart chart add note HSBC 63,800  Fre -1,62 63,200 0,95 60,300 2,900 4,81   5,13 
real-time RS chart chart L add note China Constr Bk HK 4,800  Fre -1,84 4,850 -1,03 4,430 0,420 9,48   4,13 
real-time RS chart chart L add note ICBC 3,990  Fre -1,97 4,020 -0,75 3,610 0,410 11,36   3,94 
real-time RS chart chart L add note Bank of China (HK) 22,750  Fre -1,30 22,550 0,89 20,300 2,250 11,08   3,86 
real-time RS chart chart L add note China Merchants B HK 31,600  Fre -0,94 31,400 0,64 24,950 6,450 25,85   -1,06 
real-time RS chart chart L add note Hang Seng Bank 98,500  Fre 0,20 91,200 8,00 85,900 5,300 6,17   -5,40 
real-time RS chart chart L add note China Life Ins HK 8,880  Fre -4,00 9,280 -4,31 9,740 -0,460 -4,72   -17,58 
real-time RS chart chart add note HK Exchgs & Clrg 228,200  Fre -2,48 228,200 245,200 -17,000 -6,93   -18,23 
real-time RS chart chart L add note Ping An 30,650  Fre -5,69 32,550 -5,84 33,600 -1,050 -3,13   -22,08 
real-time RS chart chart S add note AIA 48,600  Fre -5,81 52,300 -7,07 63,550 -11,250 -17,70   -24,75 
 HSI-Fin - 11 von 11 Wertpapieren bewertet - 8.04.24 / 11.12.23 - 7 davon sind besser, Markt-Kennzahl(17) = 63,64 % 
Börsenplatz-Währung: HKD $ Hongkong-Dollar
 
Technischer Chart
HSI-Fin RS = 17 - K/V = 78/45
Market Chart
6.01.20 Chart vergrößern 8.04.24
 


Transaktionen Hang Seng Finance * A17 - 78/45 (1)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
2.01.06 9.01.06 7    - cash -
long 9.01.06   4.09.06 238  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  322   31,040  49,350    18,310 59  15.896 104  
short 4.09.06  18.09.06 14  RT RS QC  Hang Seng Bank 100  188   84,240  84,890 83,590  -0,650 -1  15.774 -18  
long 18.09.06  23.04.07 217  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.010   15,610  24,180    8,570 55  24.429 109  
short 23.04.07  25.06.07 63  RT RS QC  HSBC 100  171   142,230  140,330 144,156  1,926 1  24.759 8  
long 25.06.07  14.01.08 203  RT RS QC  Ping An 100  907   27,290  35,760    8,470 31  32.441 63  
short 14.01.08  26.05.08 133  RT RS QC  HSBC 100  277   116,880  130,610 103,150  -13,730 -12  28.638 -29  
long 26.05.08   4.08.08 70  RT RS QC  Hang Seng Bank 100  196   146,070  148,750    2,680 2  29.163 10  
short 4.08.08   6.04.09 245  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  288   101,030  80,680 126,513  25,483 25  36.502 40  
long 6.04.09  25.01.10 294  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.319   27,660  33,800    6,140 22  44.601 28  
short 25.01.10  30.08.10 217  RT RS QC  Hang Seng Bank 100  407   109,500  108,100 110,918  1,418 1  45.178 2  
long 30.08.10   7.02.11 161  RT RS QC  Bank of China (HK) 100  2.193   20,600  23,550    2,950 14  51.647 35  
short 7.02.11  16.01.12 343  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.777   29,050  22,150 38,099  9,049 31  67.728 33  
long 16.01.12  14.05.12 119  RT RS QC  AIA 100  2.620   25,850  25,850    0,000 0  67.728 0  
short 14.05.12  17.09.12 126  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  594   113,900  119,300 108,500  -5,400 -5  64.520 -13  
long 17.09.12  13.05.13 238  RT RS QC  Bank of China (HK) 100  2.655   24,300  27,650    3,350 14  73.415 22  
short 13.05.13  14.10.13 154  RT RS QC  Ping An 100  2.434   30,150  29,475 30,841  0,691 2  75.095 6  
long 14.10.13   6.01.14 84  RT RS QC  AIA 100  1.947   38,550  38,100    -0,450 -1  74.219 -5  
short 6.01.14   2.06.14 147  RT RS QC  ICBC 100  14.963   4,960  5,040 4,880  -0,080 -2  73.022 -4  
long 2.06.14  29.09.14 119  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  506   144,300  169,700    25,400 18  85.875 64  
short 29.09.14   3.11.14 35  RT RS QC  ICBC 100  17.489   4,910  5,090 4,730  -0,180 -4  82.727 -32  
long 3.11.14  24.11.14 21  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  483   171,100  169,100    -2,000 -1  81.761 -18  
short 24.11.14  26.01.15 63  RT RS QC  HSBC 100  1.060   77,100  72,600 81,879  4,779 6  86.826 42  
long 26.01.15   3.08.15 189  RT RS QC  China Life Ins HK 100  2.667   32,550  27,600    -4,950 -15  73.625 -27  
short 3.08.15   4.01.16 154  RT RS QC  ICBC 100  13.865   5,310  4,520 6,238  0,928 17  86.493 46  
long 4.01.16  11.01.16 7  RT RS QC  Hang Seng Bank 100  604   143,000  135,100    -7,900 -6  81.721 -95  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
short 11.01.16   6.06.16 147  RT RS QC  China Life Ins HK 100  3.818   21,400  17,520 26,139  4,739 22  99.816 64  
long 6.06.16  19.12.16 196  RT RS QC  Bank of East Asia 100  3.406   29,300  30,250    0,950 3  103.051 6  
short 19.12.16  13.02.17 56  RT RS QC  AIA 100  2.350   43,850  47,600 40,100  -3,750 -9  94.239 -44  
long 13.02.17  21.05.18 462  RT RS QC  China Life Ins HK 100  3.854   24,450  22,350    -2,100 -9  86.145 -7  
short 21.05.18  11.02.19 266  RT RS QC  China Life Ins HK 100  3.854   22,350  18,860 26,486  4,136 19  102.085 26  
long 11.02.19  20.05.19 98  RT RS QC  AIA 100  1.394   73,200  76,750    3,550 5  107.034 19  
short 20.05.19  23.12.19 217  RT RS QC  Bank of East Asia 100  4.441   24,100  17,400 33,380  9,280 39  148.246 73  
long 23.12.19   3.02.20 42  RT RS QC  China Life Ins HK 100  6.943   21,350  18,700    -2,650 -12  129.847 -68  
short 3.02.20  30.11.20 301  RT RS QC  Bank of East Asia 100  7.756   16,740  17,220 16,260  -0,480 -3  126.124 -3  
long 30.11.20  21.06.21 203  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  327   385,400  460,000    74,600 19  150.518 37  
short 21.06.21  17.01.22 210  RT RS QC  Ping An 100  1.979   76,050  60,650 95,360  19,310 25  188.733 48  
long 17.01.22   9.05.22 112  RT RS QC  HSBC 100  3.431   55,000  49,000    -6,000 -11  168.147 -31  
short 9.05.22   2.01.23 238  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  513   327,600  337,200 318,000  -9,600 -3  163.222 -4  
long 2.01.23  29.05.23 147  RT RS QC  China Life Ins HK 100  12.180   13,400  13,540    0,140 1  164.927 3  
short 29.05.23  12.04.24 319  RT RS QC  Hang Seng Bank 100  1.522   108,300  98,500 119,075  10,775 10  181.327 11  
kum 9.01.06 12.04.246670 Tage von 6677 investiert (100%) 1.713 181.327 17  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 HK Exchgs & Clrglong  9.01.06  4.09.0623831,0449,3518,31 58,99 
 short  4.08.08  6.04.09245101,0380,68126,5125,48 25,22 
 short 14.05.12 17.09.12126113,90119,30108,50-5,40 -4,74 
 long  2.06.14 29.09.14119144,30169,7025,40 17,60 
 long  3.11.14 24.11.1421171,10169,10-2,00 -1,17 
 long 30.11.20 21.06.21203385,40460,0074,60 19,36 
 short  9.05.22  2.01.23238327,60337,20318,00-9,60 -2,93155,38 
 China Life Ins HKlong 18.09.06 23.04.0721715,6124,188,57 54,90 
 long  6.04.09 25.01.1029427,6633,806,14 22,20 
 short  7.02.11 16.01.1234329,0522,1538,109,05 31,15 
 long 26.01.15  3.08.1518932,5527,60-4,95 -15,21 
 short 11.01.16  6.06.1614721,4017,5226,144,74 22,15 
 long 13.02.17 21.05.1846224,4522,35-2,10 -8,59 
 short 21.05.18 11.02.1926622,3518,8626,494,14 18,50 
 long 23.12.19  3.02.204221,3518,70-2,65 -12,41 
 long  2.01.23 29.05.2314713,4013,540,14 1,04146,50 
 Ping Anlong 25.06.07 14.01.0820327,2935,768,47 31,04 
 short 13.05.13 14.10.1315430,1529,4830,840,69 2,29 
 short 21.06.21 17.01.2221076,0560,6595,3619,31 25,3968,07 
 Bank of East Asialong  6.06.16 19.12.1619629,3030,250,95 3,24 
 short 20.05.19 23.12.1921724,1017,4033,389,28 38,51 
 short  3.02.20 30.11.2030116,7417,2216,26-0,48 -2,8738,90 
 Bank of China (HK)long 30.08.10  7.02.1116120,6023,552,95 14,32 
 long 17.09.12 13.05.1323824,3027,653,35 13,7930,08 
 ICBCshort  6.01.14  2.06.141474,965,044,88-0,08 -1,61 
 short 29.09.14  3.11.14354,915,094,73-0,18 -3,67 
 short  3.08.15  4.01.161545,314,526,240,93 17,4811,35 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 Hang Seng Bankshort  4.09.06 18.09.061484,2484,8983,59-0,65 -0,77 
 long 26.05.08  4.08.0870146,07148,752,68 1,83 
 short 25.01.10 30.08.10217109,50108,10110,921,42 1,30 
 long  4.01.16 11.01.167143,00135,10-7,90 -5,52 
 short 29.05.23 12.04.24319108,3098,50119,0810,78 9,956,32 
 AIAlong 16.01.12 14.05.1211925,8525,850,00 0,00 
 long 14.10.13  6.01.148438,5538,10-0,45 -1,17 
 short 19.12.16 13.02.175643,8547,6040,10-3,75 -8,55 
 long 11.02.19 20.05.199873,2076,753,55 4,85-5,24 
 HSBCshort 23.04.07 25.06.0763142,23140,33144,161,93 1,35 
 short 14.01.08 26.05.08133116,88130,61103,15-13,73 -11,75 
 short 24.11.14 26.01.156377,1072,6081,884,78 6,20 
 long 17.01.22  9.05.2211255,0049,00-6,00 -10,91-15,37 


Anmerkungen
1.03.24HSI-FinKomponenten-Aktualisierung: China Merchants Bank ersetzt Bank of Communications
27.07.15Ping An HKAktien-Split 10:20 (zwanzig für zehn)