Freitag, 9. Dezember 2022, 5:55UTC
 
RS Chart
Auswertung - Hang Seng Finance in Renminbi Yuán - 5.12.22 - RS = 17
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 5.12.22 ΔWo 8.08.22  K-Diff Δ17   ∅-RS
real-time RS chart chart add note HSI-Fin 28.066,615  Don 2,70 28.119,724 -0,19 27.323,427 796,297 2,91   2,38 
real-time RS chart chart L add note AIA 75,007  Don 4,95 74,694 0,42 66,214 8,480 12,81   13,56 
real-time RS chart chart L add note Ping An 46,079  Don 4,79 47,423 -2,83 38,653 8,769 22,69   13,02 
real-time RS chart chart add note China Life Ins HK 10,873  Don 2,36 11,285 -3,65 9,923 1,361 13,72   12,59 
real-time RS chart chart add note HSBC 42,138  Don 0,86 42,273 -0,32 44,544 -2,271 -5,10   1,56 
real-time RS chart chart add note HK Exchgs & Clrg 300,567  Don 4,48 295,014 1,88 306,303 -11,290 -3,69   0,70 
real-time RS chart chart add note Bank of China 2,427  Don 1,50 2,427 2,382 0,045 1,89   -0,96 
real-time RS chart chart add note Hang Seng Bank 110,608  Don 1,15 111,503 -0,80 109,984 1,520 1,38   -3,69 
real-time RS chart chart add note Bank of Communicats 4,039  Don 3,68 3,950 2,27 4,050 -0,101 -2,48   -3,93 
real-time RS chart chart add note ICBC 3,439  Don 1,05 3,448 -0,26 3,534 -0,086 -2,44   -5,54 
real-time RS chart chart add note China Constr Bk HK 4,218  Don 0,86 4,218 4,239 -0,021 -0,50   -5,64 
real-time RS chart chart add note Bank of East Asia 8,302  Don 2,21 8,410 -1,28 8,806 -0,396 -4,49   -7,76 
real-time RS chart chart S add note Bank of China (HK) 22,525  Don 2,65 21,495 4,79 24,336 -2,841 -11,67   -9,31 
 HSI-Fin - 12 von 12 Wertpapieren bewertet - 5.12.22 / 8.08.22 - 5 davon sind besser, Markt-Kennzahl(17) in CNY = 41,67 % 
Börsenplatz-Währung: HKD $ Hongkong-Dollar
 
Technischer Chart
HSI-Fin RS = 17 - K/V = 78/45
Market Chart
1.01.18 Chart vergrößern 5.12.22
 


Transaktionen Hang Seng Finance in Renminbi Yuán * A17 - 78/45 (1)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
2.01.06 9.01.06 7    - cash -
long 9.01.06   4.09.06 238  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  309   32,295  50,467    18,171 56  15.615 98  
short 4.09.06  18.09.06 14  RT RS QC  Hang Seng Bank 100  181   86,146  86,612 85,680  -0,466 -1  15.531 -13  
long 18.09.06  23.04.07 217  RT RS QC  China Life Ins HK 100  975   15,927  23,861    7,934 50  23.267 97  
short 23.04.07  25.06.07 63  RT RS QC  HSBC 100  165   140,354  136,938 143,855  3,501 2  23.844 15  
long 25.06.07  14.01.08 203  RT RS QC  Ping An 100  895   26,630  33,249    6,619 25  29.768 49  
short 14.01.08  26.05.08 133  RT RS QC  HSBC 100  273   108,674  116,080 101,268  -7,406 -7  27.746 -18  
long 26.05.08   4.08.08 70  RT RS QC  Hang Seng Bank 100  213   129,820  130,461    0,642 0  27.883 3  
short 4.08.08   6.04.09 245  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  314   88,609  71,203 110,269  21,660 24  34.684 39  
long 6.04.09  25.01.10 294  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.420   24,411  29,694    5,283 22  42.186 28  
short 25.01.10  30.08.10 217  RT RS QC  Hang Seng Bank 100  438   96,198  94,798 97,619  1,421 1  42.809 2  
long 30.08.10   7.02.11 161  RT RS QC  Bank of China (HK) 100  2.369   18,065  19,768    1,703 9  46.843 23  
short 7.02.11  16.01.12 343  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.920   24,385  17,993 33,049  8,663 36  63.477 38  
long 16.01.12  14.05.12 119  RT RS QC  AIA 100  3.022   20,998  21,017    0,019 0  63.534 0  
short 14.05.12  17.09.12 126  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  686   92,605  97,231 87,979  -4,626 -5  60.361 -14  
long 17.09.12  13.05.13 238  RT RS QC  Bank of China (HK) 100  3.047   19,805  22,139    2,334 12  67.473 19  
short 13.05.13  14.10.13 154  RT RS QC  Ping An 100  2.794   24,141  23,216 25,103  0,962 4  70.161 10  
long 14.10.13   6.01.14 84  RT RS QC  AIA 100  2.310   30,364  29,735    -0,629 -2  68.707 -9  
short 6.01.14   2.06.14 147  RT RS QC  ICBC 100  17.749   3,871  4,061 3,681  -0,190 -5  65.335 -12  
long 2.06.14  29.09.14 119  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  561   116,268  134,345    18,077 16  75.477 56  
short 29.09.14   3.11.14 35  RT RS QC  ICBC 100  19.417   3,887  4,015 3,759  -0,128 -3  72.994 -29  
long 3.11.14  24.11.14 21  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  540   134,964  133,908    -1,056 -1  72.423 -13  
short 24.11.14  26.01.15 63  RT RS QC  HSBC 100  1.186   61,054  58,572 63,642  2,588 4  75.492 27  
long 26.01.15   3.08.15 189  RT RS QC  China Life Ins HK 100  2.874   26,261  22,113    -4,148 -16  63.572 -28  
short 3.08.15   4.01.16 154  RT RS QC  ICBC 100  14.942   4,254  3,811 4,749  0,495 12  70.969 30  
long 4.01.16  11.01.16 7  RT RS QC  Hang Seng Bank 100  588   120,565  114,271    -6,294 -5  67.269 -94  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
short 11.01.16   6.06.16 147  RT RS QC  China Life Ins HK 100  3.716   18,101  14,804 22,132  4,031 22  82.248 65  
long 6.06.16  19.12.16 196  RT RS QC  Bank of East Asia 100  3.322   24,758  27,074    2,316 9  89.943 18  
short 19.12.16  13.02.17 56  RT RS QC  AIA 100  2.291   39,246  42,188 36,304  -2,942 -7  83.203 -40  
long 13.02.17  21.05.18 462  RT RS QC  China Life Ins HK 100  3.839   21,670  18,179    -3,491 -16  69.800 -13  
short 21.05.18  11.02.19 266  RT RS QC  China Life Ins HK 100  3.839   18,179  16,255 20,330  2,151 12  78.059 17  
long 11.02.19  20.05.19 98  RT RS QC  AIA 100  1.237   63,090  67,574    4,484 7  83.606 29  
short 20.05.19  23.12.19 217  RT RS QC  Bank of East Asia 100  3.940   21,219  15,663 28,745  7,526 35  113.259 67  
long 23.12.19   3.02.20 42  RT RS QC  China Life Ins HK 100  5.893   19,219  16,903    -2,316 -12  99.613 -67  
short 3.02.20  30.11.20 301  RT RS QC  Bank of East Asia 100  6.583   15,131  14,607 15,675  0,543 4  103.189 4  
long 30.11.20  21.06.21 203  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  315   326,917  383,033    56,117 17  120.866 33  
short 21.06.21  17.01.22 210  RT RS QC  Ping An 100  1.908   63,325  49,417 81,148  17,822 28  154.871 54  
long 17.01.22   9.05.22 112  RT RS QC  HSBC 100  3.455   44,814  42,002    -2,812 -6  145.154 -19  
short 9.05.22   8.12.22 213  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  516   280,810  300,567 261,054  -19,756 -7  134.960 -12  
kum 9.01.06 8.12.226178 Tage von 6185 investiert (100%) 1.250 134.960 17  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 HK Exchgs & Clrglong  9.01.06  4.09.0623832,3050,4718,17 56,27 
 short  4.08.08  6.04.0924588,6171,20110,2721,66 24,44 
 short 14.05.12 17.09.1212692,6197,2387,98-4,63 -5,00 
 long  2.06.14 29.09.14119116,27134,3518,08 15,55 
 long  3.11.14 24.11.1421134,96133,91-1,06 -0,78 
 long 30.11.20 21.06.21203326,92383,0356,12 17,17 
 short  9.05.22  8.12.22213280,81300,57261,05-19,76 -7,04130,70 
 China Life Ins HKlong 18.09.06 23.04.0721715,9323,867,93 49,82 
 long  6.04.09 25.01.1029424,4129,695,28 21,64 
 short  7.02.11 16.01.1234324,3917,9933,058,66 35,53 
 long 26.01.15  3.08.1518926,2622,11-4,15 -15,79 
 short 11.01.16  6.06.1614718,1014,8022,134,03 22,27 
 long 13.02.17 21.05.1846221,6718,18-3,49 -16,11 
 short 21.05.18 11.02.1926618,1816,2620,332,15 11,83 
 long 23.12.19  3.02.204219,2216,90-2,32 -12,05109,83 
 Ping Anlong 25.06.07 14.01.0820326,6333,256,62 24,85 
 short 13.05.13 14.10.1315424,1423,2225,100,96 3,98 
 short 21.06.21 17.01.2221063,3349,4281,1517,82 28,1466,37 
 Bank of East Asialong  6.06.16 19.12.1619624,7627,072,32 9,36 
 short 20.05.19 23.12.1921721,2215,6628,747,53 35,47 
 short  3.02.20 30.11.2030115,1314,6115,670,54 3,5953,46 
 Bank of China (HK)long 30.08.10  7.02.1116118,0719,771,70 9,43 
 long 17.09.12 13.05.1323819,8022,142,33 11,7922,32 
 ICBCshort  6.01.14  2.06.141473,874,063,68-0,19 -4,91 
 short 29.09.14  3.11.14353,894,013,76-0,13 -3,29 
 short  3.08.15  4.01.161544,253,814,750,50 11,642,67 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 AIAlong 16.01.12 14.05.1211921,0021,020,02 0,09 
 long 14.10.13  6.01.148430,3629,73-0,63 -2,07 
 short 19.12.16 13.02.175639,2542,1936,30-2,94 -7,50 
 long 11.02.19 20.05.199863,0967,574,48 7,11-2,89 
 Hang Seng Bankshort  4.09.06 18.09.061486,1586,6185,68-0,47 -0,54 
 long 26.05.08  4.08.0870129,82130,460,64 0,49 
 short 25.01.10 30.08.1021796,2094,8097,621,42 1,48 
 long  4.01.16 11.01.167120,57114,27-6,29 -5,22-3,87 
 HSBCshort 23.04.07 25.06.0763140,35136,94143,863,50 2,49 
 short 14.01.08 26.05.08133108,67116,08101,27-7,41 -6,81 
 short 24.11.14 26.01.156361,0558,5763,642,59 4,24 
 long 17.01.22  9.05.2211244,8142,00-2,81 -6,28-6,69 


Anmerkungen
27.07.15Ping An HKAktien-Split 10:20 (zwanzig für zehn)