RS Chart
Auswertung - Hang Seng Index - 26.09.22 - RS = 26
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 26.09.22 ΔWo 28.03.22  K-Diff Δ26   ∅-RS
real-time RS chart chart S add note HSI 17.222,800  Fre 0,33 17.855,100 -3,54 21.685,000 -3.829,900 -17,66   -19,09 
real-time RS chart chart L add note Swire Pacific 58,750  Fre 1,12 59,000 -0,42 47,200 11,800 25,00   25,92 
real-time RS chart chart L add note Sands China 19,700  Fre -0,61 20,400 -3,43 17,920 2,480 13,84   15,89 
real-time RS chart chart add note China Shenhua HK 23,450  Fre 1,74 23,250 0,86 24,400 -1,150 -4,71   9,63 
real-time RS chart chart L add note Galaxy Entertainment 46,400  Fre 2,32 47,050 -1,38 45,650 1,400 3,07   8,74 
real-time RS chart chart L add note China Mobile 49,900  Fre 51,450 -3,01 55,300 -3,850 -6,96   1,90 
real-time RS chart chart add note Bank of China (HK) 26,150  Fre 0,58 27,900 -6,27 28,600 -0,700 -2,45   1,30 
real-time RS chart chart add note CNOOC 9,410  Fre 1,18 9,650 -2,49 10,640 -0,990 -9,30   0,82 
real-time RS chart chart add note China Ov Land & Inv 20,450  Fre 21,450 -4,66 23,750 -2,300 -9,68   0,76 
real-time RS chart chart add note Sino Land 10,380  Fre 6,03 10,340 0,39 10,620 -0,280 -2,64   -2,25 
real-time RS chart chart L add note Wharf REIC 35,700  Fre 2,00 36,650 -2,59 38,650 -2,000 -5,17   -3,34 
real-time RS chart chart add note Sun Hung Kai 86,850  Fre 91,700 -5,29 95,650 -3,950 -4,13   -3,56 
real-time RS chart chart S add note WH Group 4,950  Fre 0,81 5,130 -3,51 4,740 0,390 8,23   -4,07 
real-time RS chart chart add note China Unicom 3,530  Fre 0,57 3,670 -3,81 3,910 -0,240 -6,14   -5,53 
real-time RS chart chart S add note CK Property 47,200  Fre 48,200 -2,07 53,150 -4,950 -9,31   -5,63 
real-time RS chart chart add note China Res Land 30,900  Fre 1,98 31,950 -3,29 35,800 -3,850 -10,75   -6,63 
real-time RS chart chart S add note MTR 36,050  Fre 1,26 38,400 -6,12 42,400 -4,000 -9,43   -7,97 
real-time RS chart chart S add note Bank of China 2,570  Fre 1,18 2,650 -3,02 3,030 -0,380 -12,54   -8,65 
real-time RS chart chart S add note Sinopec 3,370  Fre 2,43 3,430 -1,75 3,860 -0,430 -11,14   -9,20 
real-time RS chart chart add note Citic Pacific 7,400  Fre 1,79 7,330 0,95 8,610 -1,280 -14,87   -10,77 
real-time RS chart chart add note Hengan 35,100  Fre 1,01 34,450 1,89 36,400 -1,950 -5,36   -10,87 
real-time RS chart chart S add note Link REIT 54,900  Fre 1,20 59,150 -7,19 67,250 -8,100 -12,04   -11,00 
real-time RS chart chart S add note Hang Seng Bank 119,200  Fre 1,62 123,700 -3,64 152,500 -28,800 -18,89   -12,07 
real-time RS chart chart add note PetroChina 3,220  Fre 0,63 3,270 -1,53 4,110 -0,840 -20,44   -13,34 
real-time RS chart chart S add note CKI 40,050  Fre 1,14 41,900 -4,42 52,800 -10,900 -20,64   -14,02 
  Wertpapier jüngster ΔTag 26.09.22 ΔWo 28.03.22  K-Diff Δ26   ∅-RS
real-time RS chart chart S add note HSBC 41,250  Fre 2,10 42,250 -2,37 53,750 -11,500 -21,40   -14,26 
real-time RS chart chart S add note ICBC 3,680  Fre 2,79 3,770 -2,39 4,690 -0,920 -19,62   -14,58 
real-time RS chart chart S add note CLP 59,350  Fre 0,51 63,050 -5,87 76,100 -13,050 -17,15   -14,71 
real-time RS chart chart S add note China Constr Bk HK 4,540  Fre 2,95 4,600 -1,30 5,730 -1,130 -19,72   -15,22 
real-time RS chart chart add note Hang Lung 12,880  Fre 0,63 13,060 -1,38 15,880 -2,820 -17,76   -15,36 
real-time RS chart chart S add note Bank of Communicats 4,140  Fre 2,22 4,180 -0,96 5,450 -1,270 -23,30   -15,52 
real-time RS chart chart S add note AIA 65,450  Fre 1,24 68,350 -4,24 80,450 -12,100 -15,04   -15,60 
real-time RS chart chart S add note Power Assets 39,400  Fre 1,42 41,300 -4,60 51,250 -9,950 -19,41   -15,86 
real-time RS chart chart S add note CK Hutchison 43,400  Fre 0,58 44,400 -2,25 58,350 -13,950 -23,91   -16,74 
real-time RS chart chart S add note China Life Ins HK 10,060  Fre 2,34 10,340 -2,71 11,920 -1,580 -13,26   -17,28 
real-time RS chart chart add note Bank of East Asia 8,600  Fre -2,82 9,440 -8,90 11,920 -2,480 -20,81   -18,33 
real-time RS chart chart S add note China Res Power 12,200  Fre 0,33 13,580 -10,16 14,560 -0,980 -6,73   -19,75 
real-time RS chart chart add note New World Dev 22,300  Fre 1,36 23,700 -5,91 32,350 -8,650 -26,74   -20,80 
real-time RS chart chart add note Ping An 39,200  Fre 2,22 41,550 -5,66 55,400 -13,850 -25,00   -22,04 
real-time RS chart chart S add note China Merchants 9,870  Fre -0,90 10,380 -4,91 13,240 -2,860 -21,60   -22,28 
real-time RS chart chart S add note China Mengniu Dairy 31,150  Fre 1,14 32,150 -3,11 43,300 -11,150 -25,75   -23,16 
real-time RS chart chart S add note Lenovo 5,460  Fre 2,06 5,860 -6,83 8,460 -2,600 -30,73   -24,89 
real-time RS chart chart S add note Henderson Land 22,000  Fre 0,23 23,150 -4,97 33,300 -10,150 -30,48   -25,38 
real-time RS chart chart S add note Geely Auto 10,820  Fre -1,28 12,140 -10,87 11,600 0,540 4,66   -25,58 
real-time RS chart chart S add note Want Want China 5,130  Fre 1,38 4,980 3,01 7,210 -2,230 -30,93   -26,23 
real-time RS chart chart add note Tencent 266,400  Fre -1,55 283,200 -5,93 366,400 -83,200 -22,71   -26,84 
real-time RS chart chart S add note HK & China Gas 6,920  Fre 0,58 7,160 -3,35 9,570 -2,410 -25,18   -27,26 
real-time RS chart chart S add note HK Exchgs & Clrg 269,600  Fre 279,600 -3,58 372,400 -92,800 -24,92   -27,29 
real-time RS chart chart add note AAC Technologies 12,280  Fre -3,00 13,260 -7,39 19,120 -5,860 -30,65   -35,19 
real-time RS chart chart S add note Sunny Optical 75,150  Fre -1,12 81,200 -7,45 124,900 -43,700 -34,99   -43,49 
  Wertpapier jüngster ΔTag 26.09.22 ΔWo 28.03.22  K-Diff Δ26   ∅-RS
real-time RS chart chart S add note Country Garden 1,820  Fre 8,98 2,180 -16,51 5,510 -3,330 -60,44   -54,38 
 HSI - 50 von 50 Wertpapieren bewertet - 26.09.22 / 28.03.22 - 5 davon sind besser, Markt-Kennzahl(26) = 10,00 % 
Börsenplatz-Währung: HKD $ Hongkong-Dollar
 
Technischer Chart
HSI RS = 26 - K/V = 60/40
Market Chart
1.01.18 Chart vergrößern 26.09.22
 


Transaktionen Hang Seng Index * 26 - 60/40 (2)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
2.01.06 10.03.08 798    - cash -
short 10.03.08   6.04.09 392  RT RS QC  China Res Power 50  387   12,900  16,820 8,980  -3,920 -30  8.483 -29  
          RT RS QC  China Mengniu Dairy 50  539   9,290  5,500 15,692  6,402 69  11.933 63  
100 19 18 
long 6.04.09   3.05.10 392  RT RS QC  China Res Land 50  449   13,260  13,600    0,340 3  12.086 2  
          RT RS QC  Hengan 50  199   30,000  55,300    25,300 84  17.121 77  
100 44 40 
short 3.05.10  26.07.10 84  RT RS QC  China Res Land 50  629   13,600  16,480 10,720  -2,880 -21  15.309 -64  
          RT RS QC  Citic Pacific 50  563   15,200  15,600 14,800  -0,400 -3  15.084 -11  
100 -12 -42 
long 26.07.10   9.05.11 287  RT RS QC  Belle International 50  629   11,980  15,080    3,100 26  17.034 34  
          RT RS QC  Galaxy Entertainment 50  1.512   4,990  13,660    8,670 174  30.143 260  
100 100 141 
short 9.05.11   6.02.12 273  RT RS QC  China Life Ins HK 50  561   26,850  22,200 32,474  5,624 21  33.298 29  
          RT RS QC  China Res Land 50  1.137   13,260  14,840 11,680  -1,580 -12  31.502 -16  
100 5 6 
long 6.02.12  10.06.13 490  RT RS QC  Sands China 50  556   28,300  40,450    12,150 43  38.257 30  
          RT RS QC  Galaxy Entertainment 50  858   18,360  41,450    23,090 126  58.068 83  
100 84 58 
short 10.06.13   9.12.13 182  RT RS QC  Sino Land 50  2.634   11,020  10,380 11,700  0,680 6  59.858 13  
          RT RS QC  Sinopec 50  5.103   5,690  6,630 4,750  -0,940 -17  55.061 -30  
100 -5 -10 
long 9.12.13   3.02.14 56  RT RS QC  Sands China 50  437   62,900  59,850    -3,050 -5  53.728 -28  
          RT RS QC  Galaxy Entertainment 50  431   63,950  76,300    12,350 19  59.051 216  
100 7 58 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
short 3.02.14  28.07.14 175  RT RS QC  The Wharf 50  1.478   19,966  22,961 16,971  -2,995 -15  54.625 -29  
          RT RS QC  Belle International 50  3.525   8,380  9,430 7,330  -1,050 -13  50.924 -24  
100 -14 -27 
long 28.07.14  27.07.15 364  RT RS QC  Citic Pacific 50  1.704   14,940  13,520    -1,420 -10  48.504 -10  
          RT RS QC  Tencent 50  197   128,900  145,600    16,700 13  51.794 13  
100 2 2 
short 27.07.15  11.07.16 350  RT RS QC  China Shenhua HK 50  1.783   14,520  14,140 14,910  0,390 3  52.490 3  
          RT RS QC  Kunlun Energy 50  3.815   6,790  6,250 7,377  0,587 9  54.728 9  
100 6 6 
long 11.07.16   2.07.18 721  RT RS QC  AAC Technologies 50  417   65,500  110,500    45,000 69  73.493 30  
          RT RS QC  Geely Auto 50  6.202   4,420  20,350    15,930 360  172.291 117  
100 215 79 
short 2.07.18   4.02.19 217  RT RS QC  China Merchants 50  5.404   15,940  16,040 15,840  -0,100 -1  171.750 -1  
          RT RS QC  WH Group 50  13.482   6,390  7,010 5,770  -0,620 -10  163.392 -16  
100 -5 -9 
long 4.02.19   5.08.19 182  RT RS QC  Link REIT 50  942   86,700  90,650    3,950 5  167.112 9  
          RT RS QC  Lenovo 50  13.993   5,840  5,870    0,030 1  167.532 1  
100 3 5 
short 5.08.19  21.09.20 413  RT RS QC  Sinopec 50  17.487   4,790  3,290 6,974  2,184 46  205.722 39  
          RT RS QC  AAC Technologies 50  2.178   38,450  43,650 33,250  -5,200 -14  194.396 -12  
100 16 14 
long 21.09.20   5.10.20 14  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 50  264   367,000  366,000    -1,000 0  194.132 -7  
          RT RS QC  Tencent 50  188   516,500  525,000    8,500 2  195.730 53  
100 1 20 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
short 5.10.20  23.11.20 49  RT RS QC  Citic Pacific 50  17.475   5,600  6,120 5,080  -0,520 -9  186.643 -52  
          RT RS QC  Swire Pacific 50  2.623   37,300  45,000 29,600  -7,700 -21  166.446 -82  
100 -15 -70 
long 23.11.20  23.08.21 273  RT RS QC  Tencent 50  142   586,000  433,800    -152,200 -26  144.834 -33  
          RT RS QC  Geely Auto 50  3.557   23,400  25,600    2,200 9  152.659 13  
100 -8 -11 
short 23.08.21  28.03.22 217  RT RS QC  Sands China 50  3.461   22,050  17,920 27,132  5,082 23  170.247 42  
          RT RS QC  Galaxy Entertainment 50  1.741   43,850  45,650 42,050  -1,800 -4  167.114 -7  
100 9 16 
long 28.03.22  11.07.22 105  RT RS QC  China Shenhua HK 50  3.424   24,400  21,850    -2,550 -10  158.382 -32  
          RT RS QC  CNOOC 50  7.854   10,640  9,840    -0,800 -8  152.099 -24  
100 -9 -28 
short 11.07.22  30.09.22 81  RT RS QC  Country Garden 50  18.325   4,150  1,820 9,463  5,313 128  249.458 4.003  
          RT RS QC  AAC Technologies 50  4.603   16,520  12,280 22,224  5,704 35  275.714 281  
100 81 1.359 
kum10.03.08 30.09.225319 Tage von 6117 investiert (87%) 2.657 275.714 26  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %SplDi %Summe 
 Galaxy Entertainmentlong 26.07.10  9.05.112874,9913,668,67 173,755086,87 
 long  6.02.12 10.06.1349018,3641,4523,09 125,7662,88 
 long  9.12.13  3.02.145663,9576,3012,35 19,319,66 
 short 23.08.21 28.03.2221743,8545,6542,05-1,80 -4,10-2,05226,92 
 Geely Autolong 11.07.16  2.07.187214,4220,3515,93 360,41180,20 
 long 23.11.20 23.08.2127323,4025,602,20 9,404,70193,38 
 Country Gardenshort 11.07.22 30.09.22814,151,829,465,31 128,0264,0164,01 
 AAC Technologieslong 11.07.16  2.07.1872165,50110,5045,00 68,7034,35 
 short  5.08.19 21.09.2041338,4543,6533,25-5,20 -13,52-6,76 
 short 11.07.22 30.09.228116,5212,2822,225,70 34,5317,2646,89 
 Henganlong  6.04.09  3.05.1039230,0055,3025,30 84,3342,1742,17 
 China Mengniu Dairyshort 10.03.08  6.04.093929,295,5015,696,40 68,9134,4534,45 
 Sands Chinalong  6.02.12 10.06.1349028,3040,4512,15 42,9321,47 
 long  9.12.13  3.02.145662,9059,85-3,05 -4,85-2,42 
 short 23.08.21 28.03.2221722,0517,9227,135,08 23,0511,5232,18 
 Sinopecshort 10.06.13  9.12.131825,696,634,75-0,94 -16,52-8,26 
 short  5.08.19 21.09.204134,793,296,972,18 45,5922,8012,65 
 China Life Ins HKshort  9.05.11  6.02.1227326,8522,2032,475,62 20,9510,4710,47 
 Belle International long 26.07.10  9.05.1128711,9815,083,10 25,8812,94 
 short  3.02.14 28.07.141758,389,437,33-1,05 -12,53-6,265,86 
 Kunlun Energyshort 27.07.15 11.07.163506,796,257,380,59 8,644,324,32 
 Sino Landshort 10.06.13  9.12.1318211,0210,3811,700,68 6,173,083,08 
 Link REITlong  4.02.19  5.08.1918286,7090,653,95 4,562,282,28 
 Lenovolong  4.02.19  5.08.191825,845,870,03 0,510,260,26 
 HK Exchgs & Clrglong 21.09.20  5.10.2014367,00366,00-1,00 -0,27-0,14-0,14 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %SplDi %Summe 
 China Merchantsshort  2.07.18  4.02.1921715,9416,0415,84-0,10 -0,63-0,31-0,31 
 CNOOClong 28.03.22 11.07.2210510,649,84-0,80 -7,52-3,76-3,76 
 China Shenhua HKshort 27.07.15 11.07.1635014,5214,1414,910,39 2,691,34 
 long 28.03.22 11.07.2210524,4021,85-2,55 -10,45-5,23-3,95 
 WH Groupshort  2.07.18  4.02.192176,397,015,77-0,62 -9,70-4,85-4,85 
 Tencentlong 28.07.14 27.07.15364128,90145,6016,70 12,966,48 
 long 21.09.20  5.10.2014516,50525,008,50 1,650,82 
 long 23.11.20 23.08.21273586,00433,80-152,20 -25,97-12,99-6,59 
 The Wharfshort  3.02.14 28.07.1417519,9722,9616,97-2,99 -15,00-7,50-7,50 
 Swire Pacificshort  5.10.20 23.11.204937,3045,0029,60-7,70 -20,64-10,32-10,32 
 Citic Pacificshort  3.05.10 26.07.108415,2015,6014,80-0,40 -2,63-1,32 
 long 28.07.14 27.07.1536414,9413,52-1,42 -9,50-4,75 
 short  5.10.20 23.11.20495,606,125,08-0,52 -9,29-4,64-10,37 
 China Res Landlong  6.04.09  3.05.1039213,2613,600,34 2,561,28 
 short  3.05.10 26.07.108413,6016,4810,72-2,88 -21,18-10,59 
 short  9.05.11  6.02.1227313,2614,8411,68-1,58 -11,92-5,96-14,84 
 China Res Powershort 10.03.08  6.04.0939212,9016,828,98-3,92 -30,39-15,19-15,19 


Anmerkungen
23.05.18HSIIndex-Anpassung
Abgänge; Cathay Pacific Airways, Kunlun Energy, The Wharf
Zugänge: Country Garden, Sunny Optical Technology, WH Group, Wharf REIC
19.07.17HSIBelle scheidet wegen Übernahme durch Hillhouse Capital und CDH Investments aus
1.04.17HSIMaschinelles Lernen für alle Verfahren durchgeführt.
6.03.17HSIGeely Auto ersetzt Li & Fung
28.12.16HSIAAC Technologies und CKI ersetzen China Res Enterprises und Tingyi
13.10.15China Mengniu DairyAktien-Split 1:2 (zwei für eine)
27.07.15Ping An HKAktien-Split 10:20 (zwanzig für zehn)
8.06.15HSICK Property und The Link REIT ersetzen Costco und Hutchison Whampoa.
1.06.15CK HutchisonNamensänderung (vorher Cheung Kong Holdings Ltd) nach Merger mit Hutchison Whampoa
27.05.15CK HutchisonAusgliederung von CK Property