RS Chart
Auswertung - Hang Seng Property - 26.09.22 - RS = 20
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 26.09.22 ΔWo 9.05.22  K-Diff Δ20   ∅-RS
real-time RS chart chart add note HSI-Ppty 22.800,700  Fre 0,78 24.175,700 -5,69 28.473,300 -4.297,600 -15,09   -16,21 
real-time RS chart chart add note China Ov Land & Inv 20,450  Fre 21,450 -4,66 23,550 -2,100 -8,92   0,76 
real-time RS chart chart add note Sino Land 10,380  Fre 6,03 10,340 0,39 10,660 -0,320 -3,00   -2,25 
real-time RS chart chart L add note Wharf REIC 35,700  Fre 2,00 36,650 -2,59 36,550 0,100 0,27   -3,34 
real-time RS chart chart add note Sun Hung Kai 86,850  Fre 91,700 -5,29 92,800 -1,100 -1,19   -3,56 
real-time RS chart chart S add note CK Property 47,200  Fre 48,200 -2,07 53,700 -5,500 -10,24   -5,63 
real-time RS chart chart add note China Res Land 30,900  Fre 1,98 31,950 -3,29 34,200 -2,250 -6,58   -6,63 
real-time RS chart chart S add note Link REIT 54,900  Fre 1,20 59,150 -7,19 67,000 -7,850 -11,72   -11,00 
real-time RS chart chart add note Hang Lung 12,880  Fre 0,63 13,060 -1,38 14,680 -1,620 -11,04   -15,36 
real-time RS chart chart add note New World Dev 22,300  Fre 1,36 23,700 -5,91 29,250 -5,550 -18,97   -20,80 
real-time RS chart chart S add note Henderson Land 22,000  Fre 0,23 23,150 -4,97 31,800 -8,650 -27,20   -25,38 
real-time RS chart chart S add note Country Garden 1,820  Fre 8,98 2,180 -16,51 4,860 -2,680 -55,14   -54,38 
 HSI-Prop - 11 von 11 Wertpapieren bewertet - 26.09.22 / 9.05.22 - 1 davon sind besser, Markt-Kennzahl(20) = 9,09 % 
Börsenplatz-Währung: HKD $ Hongkong-Dollar
 
Technischer Chart
HSI-Prop RS = 20 - K/V = 41/41
Market Chart
1.01.18 Chart vergrößern 26.09.22
 


Transaktionen Hang Seng Property * L20 - 41 ex 4 (2)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursK-DiffD %KapitalRdte 
long 2.01.06  18.09.06 259  RT RS QC  China Ov Land & Inv 50  1.385   3,610  6,040    2,430 67  13.366 107  
          RT RS QC  China Res Land 50  1.470   3,400  5,330    1,930 57  16.203 88  
18.09.06 25.09.06 7    - cash -
  25.09.06  26.11.07 427  RT RS QC  China Ov Land & Inv 50  1.389   5,830  17,200    11,370 195  31.996 152  
     10.12.07 441  RT RS QC  China Res Land 50  1.543   5,250  15,240    9,990 190  47.410 142  
  26.11.07   4.02.08 70  RT RS QC  Sun Hung Kai 50  158   150,850  130,460    -20,390 -14  44.189 -53  
  10.12.07    56  RT RS QC  Henderson Land 50  341   68,980  56,930    -12,050 -17  40.079 -71  
4.02.08 23.02.09 385    - cash -
  23.02.09   2.03.09 7  RT RS QC  China Ov Land & Inv 50  1.955   10,250  10,820    0,570 6  41.194 1.581  
          RT RS QC  Link REIT 50  1.327   15,100  14,620    -0,480 -3  40.557 -81  
2.03.09 9.03.09 7    - cash -
  9.03.09  18.05.09 70  RT RS QC  China Ov Land & Inv 50  1.663   12,190  14,240    2,050 17  43.966 125  
     12.10.09 217  RT RS QC  China Res Land 50  1.950   10,400  17,920    7,520 72  58.630 150  
  18.05.09  20.07.09 63  RT RS QC  Country Garden 50  6.342   3,735  3,459    -0,276 -7  56.880 -36  
  20.07.09  14.12.09 147  RT RS QC  New World Dev 50  330   66,320  61,200    -5,120 -8  55.191 -18  
  12.10.09    63  RT RS QC  Sino Land 50  2.366   14,790  14,440    -0,350 -2  54.363 -13  
14.12.09 21.12.09 7    - cash -
  21.12.09  25.01.10 35  RT RS QC  Henderson Land 50  471   57,650  50,950    -6,700 -12  51.207 -72  
          RT RS QC  Sino Land 50  1.858   14,640  13,280    -1,360 -9  48.680 -64  
25.01.10 1.03.10 35    - cash -
  1.03.10   8.03.10 7  RT RS QC  Henderson Land 50  448   54,300  54,700    0,400 1  48.859 47  
          RT RS QC  Sino Land 50  1.621   15,020  14,980    -0,040 0  48.794 -13  
8.03.10 29.03.10 21    - cash -
  29.03.10  19.04.10 21  RT RS QC  Hang Lung 50  764   31,900  29,900    -2,000 -6  47.266 -68  
          RT RS QC  Henderson Land 50  433   56,300  52,200    -4,100 -7  45.491 -73  
19.04.10 14.06.10 56    - cash -
  14.06.10   2.08.10 49  RT RS QC  Hang Lung 50  774   29,350  33,250    3,900 13  48.510 153  
          RT RS QC  Link REIT 50  1.108   20,550  20,150    -0,400 -2  48.067 -14  
2.08.10 6.09.10 35    - cash -
  6.09.10  10.01.11 126  RT RS QC  Hang Lung 50  673   35,700  36,200    0,500 1  48.403 4  
      7.02.11 154  RT RS QC  Link REIT 50  1.047   22,950  24,450    1,500 7  49.974 16  
  10.01.11    28  RT RS QC  Sun Hung Kai 50  176   138,300  123,500    -14,800 -11  47.369 -77  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursK-DiffD %KapitalRdte 
7.02.11 11.04.11 63    - cash -
  11.04.11  18.04.11 7  RT RS QC  Link REIT 50  974   24,300  24,150    -0,150 -1  47.223 -28  
          RT RS QC  Country Garden 50  6.832   3,469  3,301    -0,168 -5  46.078 -92  
18.04.11 27.06.11 70    - cash -
  27.06.11   8.08.11 42  RT RS QC  Link REIT 50  871   26,450  26,150    -0,300 -1  45.817 -9  
          RT RS QC  Country Garden 50  7.042   3,272  3,439    0,168 5  46.997 54  
8.08.11 16.01.12 161    - cash -
  16.01.12  19.03.12 63  RT RS QC  China Res Land 50  1.688   13,920  12,800    -1,120 -8  45.107 -38  
     20.02.12 35  RT RS QC  Link REIT 50  823   28,550  28,050    -0,500 -2  44.695 -17  
  20.02.12   5.03.12 14  RT RS QC  Country Garden 50  6.419   3,597  3,291    -0,306 -8  42.734 -90  
  5.03.12  14.05.12 70  RT RS QC  Sino Land 50  1.509   14,000  11,900    -2,100 -15  39.565 -57  
  19.03.12  25.06.12 98  RT RS QC  Link REIT 50  756   28,550  31,350    2,800 10  41.682 42  
  14.05.12    42  RT RS QC  China Ov Land & Inv 50  1.121   16,040  17,200    1,160 7  42.982 83  
25.06.12 2.07.12 7    - cash -
  2.07.12   9.07.12 7  RT RS QC  China Ov Land & Inv 50  1.183   18,160  18,480    0,320 2  43.361 149  
          RT RS QC  China Res Land 50  1.325   16,220  15,940    -0,280 -2  42.990 -60  
9.07.12 30.07.12 21    - cash -
  30.07.12  11.02.13 196  RT RS QC  China Ov Land & Inv 50  1.194   18,000  22,050    4,050 23  47.826 46  
      3.09.12 35  RT RS QC  New World Dev 50  534   40,240  39,360    -0,880 -2  47.356 -21  
  3.09.12   8.10.12 35  RT RS QC  China Res Land 50  1.302   16,140  16,580    0,440 3  47.929 32  
  8.10.12  15.04.13 189  RT RS QC  New World Dev 50  437   49,360  52,640    3,280 7  49.362 13  
  11.02.13  27.05.13 105  RT RS QC  China Res Land 50  1.240   21,250  23,550    2,300 11  52.214 43  
  15.04.13    42  RT RS QC  Link REIT 50  523   44,000  43,300    -0,700 -2  51.848 -13  
27.05.13 5.08.13 70    - cash -
  5.08.13  12.08.13 7  RT RS QC  China Res Land 50  1.144   22,650  22,600    -0,050 0  51.791 -11  
          RT RS QC  Country Garden 50  5.746   4,513  4,671    0,158 3  52.696 499  
12.08.13 28.10.13 77    - cash -
  28.10.13   2.12.13 35  RT RS QC  China Ov Land & Inv 50  1.125   23,400  23,750    0,350 1  53.090 17  
          RT RS QC  Country Garden 50  5.362   4,917  5,016    0,098 2  53.618 23  
2.12.13 9.12.13 7    - cash -
  9.12.13  16.12.13 7  RT RS QC  China Ov Land & Inv 50  1.168   22,950  22,350    -0,600 -3  52.917 -75  
          RT RS QC  Country Garden 50  5.610   4,779  4,681    -0,099 -2  52.365 -66  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursK-DiffD %KapitalRdte 
16.12.13 5.05.14 140    - cash -
  5.05.14  24.11.14 203  RT RS QC  Sino Land 50  2.321   11,280  12,780    1,500 13  55.846 25  
     30.03.15 329  RT RS QC  Link REIT 50  677   38,650  48,000    9,350 24  62.176 27  
  24.11.14  17.08.15 266  RT RS QC  China Res Land 50  1.547   19,180  20,200    1,020 5  63.754 7  
  30.03.15    140  RT RS QC  China Ov Land & Inv 50  1.250   26,000  23,400    -2,600 -10  60.504 -24  
17.08.15 18.04.16 245    - cash -
  18.04.16   9.05.16 21  RT RS QC  Sino Land 50  2.447   12,360  11,640    -0,720 -6  58.742 -65  
          RT RS QC  Link REIT 50  642   47,100  47,050    -0,050 0  58.710 -2  
9.05.16 30.05.16 21    - cash -
  30.05.16  19.09.16 112  RT RS QC  Link REIT 50  621   47,200  55,800    8,600 18  64.051 73  
     18.07.16 49  RT RS QC  Country Garden 50  9.362   3,140  3,230    0,090 3  64.893 23  
  18.07.16  29.08.16 42  RT RS QC  Sino Land 50  2.200   13,740  13,040    -0,700 -5  63.353 -37  
  29.08.16   5.12.16 98  RT RS QC  New World Dev 50  741   38,720  34,400    -4,320 -11  60.152 -36  
  19.09.16    77  RT RS QC  Country Garden 50  8.213   4,220  4,370    0,150 4  61.384 18  
5.12.16 6.03.17 91    - cash -
  6.03.17   5.03.18 364  RT RS QC  Country Garden 50  5.337   5,750  13,780    8,030 140  104.240 140  
     10.04.17 35  RT RS QC  New World Dev 50  750   40,880  39,000    -1,880 -5  102.830 -39  
  10.04.17   5.06.17 56  RT RS QC  Hang Lung 50  1.418   20,650  20,300    -0,350 -2  102.334 -11  
  5.06.17  12.06.17 7  RT RS QC  China Res Land 50  1.249   23,050  22,750    -0,300 -1  101.959 -49  
  12.06.17  19.06.17 7  RT RS QC  Hang Lung 50  1.366   20,800  19,820    -0,980 -5  100.621 -92  
  19.06.17   3.07.17 14  RT RS QC  Link REIT 50  428   63,200  59,000    -4,200 -7  98.823 -83  
  3.07.17  28.08.17 56  RT RS QC  China Res Land 50  1.096   23,050  23,400    0,350 2  99.207 10  
  28.08.17  18.09.17 21  RT RS QC  CK Property 50  375   68,300  67,750    -0,550 -1  99.000 -13  
  18.09.17  25.09.17 7  RT RS QC  China Res Land 50  939   27,100  23,750    -3,350 -12  95.855 -100  
  25.09.17  22.01.18 119  RT RS QC  New World Dev 50  500   44,560  49,280    4,720 11  98.215 36  
  22.01.18   5.03.18 42  RT RS QC  China Res Land 50  819   30,100  27,300    -2,800 -9  95.922 -57  
5.03.18 12.03.18 7    - cash -
  12.03.18   7.05.18 56  RT RS QC  China Res Land 50  1.682   28,500  28,200    -0,300 -1  95.417 -7  
          RT RS QC  Country Garden 50  3.203   14,980  15,780    0,800 5  97.979 40  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursK-DiffD %KapitalRdte 
7.05.18 14.05.18 7    - cash -
  14.05.18  28.05.18 14  RT RS QC  China Res Land 50  1.616   30,300  29,050    -1,250 -4  95.959 -67  
          RT RS QC  Country Garden 50  3.003   16,320  15,940    -0,380 -2  94.818 -46  
28.05.18 3.12.18 189    - cash -
  3.12.18  10.12.18 7  RT RS QC  China Res Land 50  1.554   30,500  28,100    -2,400 -8  91.089 -99  
          RT RS QC  Link REIT 50  626   75,650  76,700    1,050 1  91.746 105  
10.12.18 31.12.18 21    - cash -
  31.12.18  28.01.19 28  RT RS QC  China Res Land 50  1.524   30,100  29,500    -0,600 -2  90.832 -23  
     15.07.19 196  RT RS QC  Link REIT 50  578   79,300  97,600    18,300 23  101.409 47  
  28.01.19  18.02.19 21  RT RS QC  China Ov Land & Inv 50  1.587   28,350  28,900    0,550 2  102.282 40  
  18.02.19  25.03.19 35  RT RS QC  New World Dev 50  908   50,480  48,720    -1,760 -3  100.684 -31  
  25.03.19  15.04.19 21  RT RS QC  Hang Lung 50  2.369   18,680  18,780    0,100 1  100.921 10  
  15.04.19  15.07.19 91  RT RS QC  China Res Land 50  1.295   34,350  34,550    0,200 1  101.180 2  
15.07.19 22.07.19 7    - cash -
  22.07.19  29.07.19 7  RT RS QC  Hang Lung 50  2.640   19,160  18,460    -0,700 -4  99.332 -86  
          RT RS QC  Link REIT 50  527   96,000  92,350    -3,650 -4  97.408 -87  
29.07.19 23.12.19 147    - cash -
  23.12.19   3.02.20 42  RT RS QC  China Res Land 50  1.312   37,100  32,700    -4,400 -12  91.635 -67  
          RT RS QC  Country Garden 50  4.027   12,100  10,020    -2,080 -17  83.259 -81  
3.02.20 17.02.20 14    - cash -
  17.02.20  24.02.20 7  RT RS QC  China Ov Land & Inv 50  1.453   28,650  26,500    -2,150 -8  80.135 -98  
          RT RS QC  China Res Land 50  1.153   36,100  34,550    -1,550 -4  78.348 -90  
24.02.20 3.08.20 161    - cash -
  3.08.20   7.09.20 35  RT RS QC  Hang Lung 50  2.117   18,500  20,850    2,350 13  83.323 248  
          RT RS QC  China Res Land 50  1.214   32,250  36,200    3,950 12  88.118 234  
7.09.20 21.09.20 14    - cash -
  21.09.20  28.09.20 7  RT RS QC  Hang Lung 50  2.181   20,200  19,540    -0,660 -3  86.679 -82  
          RT RS QC  China Res Land 50  1.239   35,550  33,800    -1,750 -5  84.511 -93  
28.09.20 5.10.20 7    - cash -
  5.10.20  26.10.20 21  RT RS QC  Hang Lung 50  2.061   20,500  19,740    -0,760 -4  82.944 -48  
          RT RS QC  China Res Land 50  1.217   34,700  33,950    -0,750 -2  82.031 -32  
26.10.20 16.11.20 21    - cash -
  16.11.20  23.11.20 7  RT RS QC  Hang Lung 50  2.010   20,400  20,900    0,500 2  83.036 253  
          RT RS QC  Wharf REIC 50  1.074   38,200  36,850    -1,350 -4  81.587 -85  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursK-DiffD %KapitalRdte 
23.11.20 30.11.20 7    - cash -
  30.11.20   1.03.21 91  RT RS QC  Hang Lung 50  2.122   19,220  19,460    0,240 1  82.096 5  
     25.01.21 56  RT RS QC  Sino Land 50  3.849   10,600  10,260    -0,340 -3  80.787 -19  
  25.01.21  12.07.21 168  RT RS QC  Wharf REIC 50  956   41,300  44,350    3,050 7  83.703 17  
  1.03.21  22.03.21 21  RT RS QC  Sino Land 50  3.488   11,840  11,200    -0,640 -5  81.471 -62  
  22.03.21  12.04.21 21  RT RS QC  China Res Land 50  1.014   38,500  36,500    -2,000 -5  79.443 -60  
  12.04.21  10.05.21 28  RT RS QC  Sun Hung Kai 50  313   118,000  119,800    1,800 2  80.006 22  
  10.05.21  12.07.21 63  RT RS QC  Sino Land 50  3.133   12,000  12,580    0,580 5  81.823 31  
12.07.21 26.07.21 14    - cash -
  26.07.21  23.08.21 28  RT RS QC  Sino Land 50  3.288   12,440  12,000    -0,440 -4  80.376 -37  
          RT RS QC  CK Property 50  769   53,200  51,100    -2,100 -4  78.762 -41  
23.08.21 7.02.22 168    - cash -
  7.02.22  28.02.22 21  RT RS QC  China Ov Land & Inv 50  1.672   23,550  23,850    0,300 1  79.263 25  
          RT RS QC  China Res Land 50  1.023   38,500  38,000    -0,500 -1  78.752 -20  
28.02.22 21.03.22 21    - cash -
  21.03.22  28.03.22 7  RT RS QC  China Ov Land & Inv 50  1.719   22,900  23,750    0,850 4  80.213 569  
          RT RS QC  China Res Land 50  1.097   35,900  35,800    -0,100 0  80.103 -14  
28.03.22 18.04.22 21    - cash -
  18.04.22  13.06.22 56  RT RS QC  China Ov Land & Inv 50  1.475   27,150  21,500    -5,650 -21  71.769 -78  
      6.06.22 49  RT RS QC  China Res Land 50  1.017   39,350  34,450    -4,900 -12  66.786 -63  
  6.06.22  13.06.22 7  RT RS QC  CK Property 50  657   53,350  51,800    -1,550 -3  65.768 -79  
13.06.22 25.07.22 42    - cash -
  25.07.22   1.08.22 7  RT RS QC  Sino Land 50  2.859   11,500  11,600    0,100 1  66.054 57  
          RT RS QC  CK Property 50  592   55,500  55,400    -0,100 0  65.994 -9  
1.08.22 2.10.22 62    - cash -
kum 2.01.06 1.08.223661 Tage von 6117 investiert (60%) 560 65.994 21  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursK-DiffD %SplDi %Summe 
 China Ov Land & Invlong  2.01.06 18.09.062593,616,042,43 67,315033,66 
  25.09.06 26.11.074275,8317,2011,37 195,0397,51 
  23.02.09  2.03.09710,2510,820,57 5,562,78 
   9.03.09 18.05.097012,1914,242,05 16,828,41 
  14.05.12 25.06.124216,0417,201,16 7,233,62 
   2.07.12  9.07.12718,1618,480,32 1,760,88 
  30.07.12 11.02.1319618,0022,054,05 22,5011,25 
  28.10.13  2.12.133523,4023,750,35 1,500,75 
   9.12.13 16.12.13722,9522,35-0,60 -2,61-1,31 
  30.03.15 17.08.1514026,0023,40-2,60 -10,00-5,00 
  28.01.19 18.02.192128,3528,900,55 1,940,97 
  17.02.20 24.02.20728,6526,50-2,15 -7,50-3,75 
   7.02.22 28.02.222123,5523,850,30 1,270,64 
  21.03.22 28.03.22722,9023,750,85 3,711,86 
  18.04.22 13.06.225627,1521,50-5,65 -20,81-10,41188,37 
 China Res Land  2.01.06 18.09.062593,405,331,93 56,7628,38 
  25.09.06 10.12.074415,2515,249,99 190,2995,14 
   9.03.09 12.10.0921710,4017,927,52 72,3136,15 
  16.01.12 19.03.126313,9212,80-1,12 -8,05-4,02 
   2.07.12  9.07.12716,2215,94-0,28 -1,73-0,86 
   3.09.12  8.10.123516,1416,580,44 2,731,36 
  11.02.13 27.05.1310521,2523,552,30 10,825,41 
   5.08.13 12.08.13722,6522,60-0,05 -0,22-0,11 
  24.11.14 17.08.1526619,1820,201,02 5,322,66 
   5.06.17 12.06.17723,0522,75-0,30 -1,30-0,65 
   3.07.17 28.08.175623,0523,400,35 1,520,76 
  18.09.17 25.09.17727,1023,75-3,35 -12,36-6,18 
  22.01.18  5.03.184230,1027,30-2,80 -9,30-4,65 
  12.03.18  7.05.185628,5028,20-0,30 -1,05-0,53 
  14.05.18 28.05.181430,3029,05-1,25 -4,13-2,06 
   3.12.18 10.12.18730,5028,10-2,40 -7,87-3,93 
  31.12.18 28.01.192830,1029,50-0,60 -1,99-1,00 
  15.04.19 15.07.199134,3534,550,20 0,580,29 
  23.12.19  3.02.204237,1032,70-4,40 -11,86-5,93 
  17.02.20 24.02.20736,1034,55-1,55 -4,29-2,15 
   3.08.20  7.09.203532,2536,203,95 12,256,12 
  21.09.20 28.09.20735,5533,80-1,75 -4,92-2,46 
   5.10.20 26.10.202134,7033,95-0,75 -2,16-1,08 
  22.03.21 12.04.212138,5036,50-2,00 -5,19-2,60 
   7.02.22 28.02.222138,5038,00-0,50 -1,30-0,65 
  21.03.22 28.03.22735,9035,80-0,10 -0,28-0,14 
  18.04.22  6.06.224939,3534,45-4,90 -12,45-6,23152,75 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursK-DiffD %SplDi %Summe 
 Country Garden 18.05.09 20.07.09633,733,46-0,28 -7,39-3,69 
  11.04.11 18.04.1173,473,30-0,17 -4,83-2,41 
  27.06.11  8.08.11423,273,440,17 5,122,56 
  20.02.12  5.03.12143,603,29-0,31 -8,49-4,25 
   5.08.13 12.08.1374,514,670,16 3,491,75 
  28.10.13  2.12.13354,925,020,10 2,001,00 
   9.12.13 16.12.1374,784,68-0,10 -2,06-1,03 
  30.05.16 18.07.16493,143,230,09 2,871,43 
  19.09.16  5.12.16774,224,370,15 3,551,78 
   6.03.17  5.03.183645,7513,788,03 139,6569,83 
  12.03.18  7.05.185614,9815,780,80 5,342,67 
  14.05.18 28.05.181416,3215,94-0,38 -2,33-1,16 
  23.12.19  3.02.204212,1010,02-2,08 -17,19-8,6052,65 
 Link REIT 23.02.09  2.03.09715,1014,62-0,48 -3,18-1,59 
  14.06.10  2.08.104920,5520,15-0,40 -1,95-0,97 
   6.09.10  7.02.1115422,9524,451,50 6,543,27 
  11.04.11 18.04.11724,3024,15-0,15 -0,62-0,31 
  27.06.11  8.08.114226,4526,15-0,30 -1,13-0,57 
  16.01.12 20.02.123528,5528,05-0,50 -1,75-0,88 
  19.03.12 25.06.129828,5531,352,80 9,814,90 
  15.04.13 27.05.134244,0043,30-0,70 -1,59-0,80 
   5.05.14 30.03.1532938,6548,009,35 24,1912,10 
  18.04.16  9.05.162147,1047,05-0,05 -0,11-0,05 
  30.05.16 19.09.1611247,2055,808,60 18,229,11 
  19.06.17  3.07.171463,2059,00-4,20 -6,65-3,32 
   3.12.18 10.12.18775,6576,701,05 1,390,69 
  31.12.18 15.07.1919679,3097,6018,30 23,0811,54 
  22.07.19 29.07.19796,0092,35-3,65 -3,80-1,9034,00 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursK-DiffD %SplDi %Summe 
 Hang Lung 29.03.10 19.04.102131,9029,90-2,00 -6,27-3,13 
  14.06.10  2.08.104929,3533,253,90 13,296,64 
   6.09.10 10.01.1112635,7036,200,50 1,400,70 
  10.04.17  5.06.175620,6520,30-0,35 -1,69-0,85 
  12.06.17 19.06.17720,8019,82-0,98 -4,71-2,36 
  25.03.19 15.04.192118,6818,780,10 0,540,27 
  22.07.19 29.07.19719,1618,46-0,70 -3,65-1,83 
   3.08.20  7.09.203518,5020,852,35 12,706,35 
  21.09.20 28.09.20720,2019,54-0,66 -3,27-1,63 
   5.10.20 26.10.202120,5019,74-0,76 -3,71-1,85 
  16.11.20 23.11.20720,4020,900,50 2,451,23 
  30.11.20  1.03.219119,2219,460,24 1,250,623,68 
 Wharf REIC 16.11.20 23.11.20738,2036,85-1,35 -3,53-1,77 
  25.01.21 12.07.2116841,3044,353,05 7,383,691,86 
 CK Property 28.08.17 18.09.172168,3067,75-0,55 -0,81-0,40 
  26.07.21 23.08.212853,2051,10-2,10 -3,95-1,97 
   6.06.22 13.06.22753,3551,80-1,55 -2,91-1,45 
  25.07.22  1.08.22755,5055,40-0,10 -0,18-0,09-3,87 
 New World Dev 20.07.09 14.12.0914766,3261,20-5,12 -7,72-3,86 
  30.07.12  3.09.123540,2439,36-0,88 -2,19-1,09 
   8.10.12 15.04.1318949,3652,643,28 6,653,32 
  29.08.16  5.12.169838,7234,40-4,32 -11,16-5,58 
   6.03.17 10.04.173540,8839,00-1,88 -4,60-2,30 
  25.09.17 22.01.1811944,5649,284,72 10,595,30 
  18.02.19 25.03.193550,4848,72-1,76 -3,49-1,74-6,23 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursK-DiffD %SplDi %Summe 
 Sun Hung Kai 26.11.07  4.02.0870150,85130,46-20,39 -13,52-6,76 
  10.01.11  7.02.1128138,30123,50-14,80 -10,70-5,35 
  12.04.21 10.05.2128118,00119,801,80 1,530,76-11,07 
 Sino Land 12.10.09 14.12.096314,7914,44-0,35 -2,37-1,18 
  21.12.09 25.01.103514,6413,28-1,36 -9,29-4,64 
   1.03.10  8.03.10715,0214,98-0,04 -0,27-0,13 
   5.03.12 14.05.127014,0011,90-2,10 -15,00-7,50 
   5.05.14 24.11.1420311,2812,781,50 13,306,65 
  18.04.16  9.05.162112,3611,64-0,72 -5,83-2,91 
  18.07.16 29.08.164213,7413,04-0,70 -5,09-2,55 
  30.11.20 25.01.215610,6010,26-0,34 -3,21-1,60 
   1.03.21 22.03.212111,8411,20-0,64 -5,41-2,70 
  10.05.21 12.07.216312,0012,580,58 4,832,42 
  26.07.21 23.08.212812,4412,00-0,44 -3,54-1,77 
  25.07.22  1.08.22711,5011,600,10 0,870,43-15,04 
 Henderson Land 10.12.07  4.02.085668,9856,93-12,05 -17,47-8,73 
  21.12.09 25.01.103557,6550,95-6,70 -11,62-5,81 
   1.03.10  8.03.10754,3054,700,40 0,740,37 
  29.03.10 19.04.102156,3052,20-4,10 -7,28-3,64-16,86 


Anmerkungen