RS Chart
Auswertung - Hang Seng Finance - 4.12.23 - RS = 9
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 4.12.23 ΔWo 2.10.23  K-Diff Δ9   ∅-RS
real-time RS chart chart add note HSI-Fin 28.248,800  Fre 0,19 28.854,700 -2,10 29.985,100 -1.130,400 -3,77   -10,25 
real-time RS chart chart add note HSBC 60,000  Fre 0,25 59,700 0,50 61,700 -2,000 -3,24   4,11 
real-time RS chart chart L add note Bank of China 2,820  Fre 2,840 -0,70 2,740 0,100 3,65   -2,20 
real-time RS chart chart add note Bank of Communicats 4,630  Fre 1,09 4,600 0,65 4,740 -0,140 -2,95   -3,36 
real-time RS chart chart add note China Constr Bk HK 4,440  Fre -0,22 4,470 -0,67 4,420 0,050 1,13   -6,11 
real-time RS chart chart add note ICBC 3,630  Fre -0,27 3,690 -1,63 3,770 -0,080 -2,12   -6,57 
real-time RS chart chart add note Bank of China (HK) 20,450  Fre -0,49 20,850 -1,92 21,450 -0,600 -2,80   -12,33 
real-time RS chart chart add note AIA 63,850  Fre 1,92 66,200 -3,55 63,850 2,350 3,68   -14,54 
real-time RS chart chart S add note HK Exchgs & Clrg 248,400  Fre -0,96 268,400 -7,45 292,600 -24,200 -8,27   -14,64 
real-time RS chart chart S add note China Life Ins HK 9,970  Fre -1,29 10,300 -3,20 12,200 -1,900 -15,57   -19,73 
real-time RS chart chart S add note Hang Seng Bank 85,850  Fre -1,44 85,700 0,18 97,450 -11,750 -12,06   -21,88 
real-time RS chart chart S add note Ping An 33,750  Fre -0,30 35,300 -4,39 44,850 -9,550 -21,29   -29,36 
 HSI-Fin - 11 von 11 Wertpapieren bewertet - 4.12.23 / 2.10.23 - 3 davon sind besser, Markt-Kennzahl(9) = 27,27 % 
Börsenplatz-Währung: HKD $ Hongkong-Dollar
 
Technischer Chart
HSI-Fin RS = 9 - K/V = 26/26
Market Chart
7.01.19 Chart vergrößern 4.12.23
 


Transaktionen Hang Seng Finance * S9 - 26 ex 9 (1)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
2.01.06 10.12.07 707    - cash -
short 10.12.07  31.03.08 112  RT RS QC  HSBC 100  75   131,890  130,530 133,264  1,374 1  10.103 3  
31.03.08 23.06.08 84    - cash -
  23.06.08  28.07.08 35  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  93   107,730  109,050 106,410  -1,320 -1  9.980 -12  
28.07.08 4.08.08 7    - cash -
  4.08.08  25.08.08 21  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  98   101,030  98,730 103,384  2,354 2  10.211 49  
25.08.08 22.09.08 28    - cash -
  22.09.08   8.12.08 77  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  109   93,360  70,850 123,022  29,662 32  13.444 270  
8.12.08 9.02.09 63    - cash -
  9.02.09   9.03.09 28  RT RS QC  HSBC 100  221   60,720  38,080 96,820  36,100 59  21.422 43.701  
9.03.09 21.12.09 287    - cash -
  21.12.09  28.12.09 7  RT RS QC  Hang Seng Bank 100  188   113,600  114,600 112,600  -1,000 -1  21.234 -37  
28.12.09 11.01.10 14    - cash -
  11.01.10  29.03.10 77  RT RS QC  Hang Seng Bank 100  186   114,000  109,200 119,011  5,011 4  22.166 23  
29.03.10 10.05.10 42    - cash -
  10.05.10  21.06.10 42  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  177   124,900  125,600 124,200  -0,700 -1  22.042 -5  
21.06.10 28.06.10 7    - cash -
  28.06.10   5.07.10 7  RT RS QC  HSBC 100  300   73,450  71,150 75,824  2,374 3  22.755 425  
5.07.10 27.12.10 175    - cash -
  27.12.10   3.01.11 7  RT RS QC  Bank of Communicats 100  2.906   7,830  8,010 7,650  -0,180 -2  22.232 -70  
3.01.11 10.01.11 7    - cash -
  10.01.11  17.01.11 7  RT RS QC  China Life Ins HK 100  693   32,050  31,450 32,661  0,611 2  22.655 168  
17.01.11 24.01.11 7    - cash -
  24.01.11  21.02.11 28  RT RS QC  Bank of Communicats 100  3.004   7,540  7,430 7,652  0,112 1  22.991 21  
21.02.11 14.03.11 21    - cash -
  14.03.11  21.03.11 7  RT RS QC  China Life Ins HK 100  809   28,400  28,000 28,806  0,406 1  23.319 110  
21.03.11 30.05.11 70    - cash -
  30.05.11   4.07.11 35  RT RS QC  China Life Ins HK 100  884   26,350  27,500 25,200  -1,150 -4  22.302 -37  
4.07.11 11.07.11 7    - cash -
  11.07.11  24.10.11 105  RT RS QC  Bank of Communicats 100  3.333   6,690  5,490 8,152  1,462 22  27.176 99  
24.10.11 14.11.11 21    - cash -
  14.11.11  21.11.11 7  RT RS QC  Bank of China 100  10.699   2,540  2,360 2,734  0,194 8  29.248 4.516  
21.11.11 26.12.11 35    - cash -
  26.12.11   9.01.12 14  RT RS QC  Ping An 100  1.140   25,650  26,300 25,000  -0,650 -3  28.507 -49  
9.01.12 9.04.12 91    - cash -
  9.04.12  16.04.12 7  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.421   20,050  20,500 19,600  -0,450 -2  27.868 -69  
16.04.12 23.04.12 7    - cash -
  23.04.12  30.04.12 7  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  226   123,100  125,500 120,700  -2,400 -2  27.326 -64  
30.04.12 7.05.12 7    - cash -
  7.05.12  11.06.12 35  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  224   121,800  112,500 131,869  10,069 8  29.581 129  
11.06.12 18.06.12 7    - cash -
  18.06.12   9.07.12 21  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  271   108,800  107,600 110,013  1,213 1  29.910 21  
9.07.12 25.03.13 259    - cash -
  25.03.13  29.04.13 35  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.444   20,700  21,200 20,200  -0,500 -2  29.188 -23  
29.04.13 10.06.13 42    - cash -
  10.06.13  12.08.13 63  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.506   19,380  19,260 19,501  0,121 1  29.370 4  
12.08.13 20.01.14 161    - cash -
  20.01.14  31.03.14 70  RT RS QC  China Constr Bk HK 100  5.448   5,390  5,430 5,350  -0,040 -1  29.152 -4  
31.03.14 29.09.14 182    - cash -
  29.09.14   3.11.14 35  RT RS QC  Ping An 100  984   29,600  31,400 27,800  -1,800 -6  27.380 -48  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
3.11.14 10.11.14 7    - cash -
  10.11.14  17.11.14 7  RT RS QC  Ping An 100  917   29,850  29,950 29,750  -0,100 0  27.289 -16  
17.11.14 29.06.15 224    - cash -
  29.06.15  26.10.15 119  RT RS QC  HSBC 100  388   70,250  61,350 80,441  10,191 15  31.243 52  
26.10.15 14.12.15 49    - cash -
  14.12.15  14.03.16 91  RT RS QC  Bank of China 100  9.382   3,330  3,150 3,520  0,190 6  33.028 25  
14.03.16 23.05.16 70    - cash -
  23.05.16  30.05.16 7  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.999   16,520  17,040 16,000  -0,520 -3  31.989 -81  
30.05.16 27.06.16 28    - cash -
  27.06.16   4.07.16 7  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.960   16,320  16,880 15,760  -0,560 -3  30.891 -84  
4.07.16 7.11.16 126    - cash -
  7.11.16  14.11.16 7  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.603   19,260  19,260 19,260  0,000 0  30.891 0  
14.11.16 24.04.17 161    - cash -
  24.04.17   1.05.17 7  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  161   190,800  191,600 190,000  -0,800 0  30.762 -20  
1.05.17 26.03.18 329    - cash -
  26.03.18  16.04.18 21  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.395   22,050  21,700 22,406  0,356 2  31.258 32  
16.04.18 23.04.18 7    - cash -
  23.04.18  30.04.18 7  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.440   21,700  22,500 20,900  -0,800 -4  30.106 -86  
30.04.18 25.06.18 56    - cash -
  25.06.18  27.08.18 63  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.465   20,550  18,640 22,656  2,106 10  33.191 76  
27.08.18 10.09.18 14    - cash -
  10.09.18  17.09.18 7  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.978   16,780  16,900 16,660  -0,120 -1  32.954 -31  
17.09.18 15.10.18 28    - cash -
  15.10.18  12.11.18 28  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.954   16,860  16,320 17,418  0,558 3  34.044 53  
12.11.18 26.11.18 14    - cash -
  26.11.18   3.12.18 7  RT RS QC  China Life Ins HK 100  2.043   16,660  17,620 15,700  -0,960 -6  32.083 -95  
3.12.18 3.06.19 182    - cash -
  3.06.19   8.07.19 35  RT RS QC  Bank of China (HK) 100  1.073   29,900  30,700 29,100  -0,800 -3  31.224 -25  
8.07.19 12.08.19 35    - cash -
  12.08.19  19.08.19 7  RT RS QC  Bank of China (HK) 100  1.111   28,100  27,400 28,818  0,718 3  32.022 273  
19.08.19 26.08.19 7    - cash -
  26.08.19   7.10.19 42  RT RS QC  Bank of China (HK) 100  1.208   26,500  25,900 27,114  0,614 2  32.764 22  
7.10.19 3.02.20 119    - cash -
  3.02.20  10.02.20 7  RT RS QC  Bank of Communicats 100  6.605   4,960  5,050 4,870  -0,090 -2  32.169 -62  
10.02.20 24.02.20 14    - cash -
  24.02.20  18.05.20 84  RT RS QC  Bank of Communicats 100  6.320   5,090  4,790 5,409  0,319 6  34.184 30  
18.05.20 15.06.20 28    - cash -
  15.06.20  22.06.20 7  RT RS QC  HSBC 100  936   36,500  36,700 36,300  -0,200 -1  33.997 -25  
22.06.20 7.09.20 77    - cash -
  7.09.20  12.10.20 35  RT RS QC  HSBC 100  1.034   32,850  31,450 34,312  1,462 4  35.509 57  
12.10.20 19.10.20 7    - cash -
  19.10.20  26.10.20 7  RT RS QC  HSBC 100  1.149   30,900  32,250 29,550  -1,350 -4  33.958 -90  
26.10.20 21.06.21 238    - cash -
  21.06.21  28.06.21 7  RT RS QC  Ping An 100  446   76,050  77,850 74,250  -1,800 -2  33.155 -71  
28.06.21 12.07.21 14    - cash -
  12.07.21  13.09.21 63  RT RS QC  China Life Ins HK 100  2.406   13,780  13,440 14,129  0,349 3  33.994 16  
13.09.21 20.09.21 7    - cash -
  20.09.21  11.10.21 21  RT RS QC  Ping An 100  661   51,350  59,850 42,850  -8,500 -17  28.375 -96  
11.10.21 20.12.21 70    - cash -
  20.12.21   3.01.22 14  RT RS QC  Ping An 100  505   56,100  55,750 56,452  0,352 1  28.553 18  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
3.01.22 14.03.22 70    - cash -
  14.03.22   4.04.22 21  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  85   333,400  370,800 296,000  -37,400 -11  25.374 -87  
4.04.22 11.04.22 7    - cash -
  11.04.22   2.05.22 21  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  73   343,200  337,800 348,686  5,486 2  25.774 32  
2.05.22 16.05.22 14    - cash -
  16.05.22  23.05.22 7  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  79   326,200  331,400 321,000  -5,200 -2  25.364 -57  
23.05.22 6.06.22 14    - cash -
  6.06.22  20.06.22 14  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  72   347,600  358,400 336,800  -10,800 -3  24.586 -56  
20.06.22 1.08.22 42    - cash -
  1.08.22  21.11.22 112  RT RS QC  Ping An 100  532   46,150  41,150 51,758  5,608 12  27.569 45  
21.11.22 20.03.23 119    - cash -
  20.03.23  10.04.23 21  RT RS QC  Hang Seng Bank 100  241   114,000  112,300 115,726  1,726 2  27.985 30  
10.04.23 19.06.23 70    - cash -
  19.06.23   3.07.23 14  RT RS QC  Bank of China (HK) 100  1.146   24,400  22,950 25,942  1,542 6  29.752 394  
3.07.23 10.07.23 7    - cash -
  10.07.23  31.07.23 21  RT RS QC  Bank of China (HK) 100  1.328   22,400  23,700 21,100  -1,300 -6  28.025 -65  
31.07.23 14.08.23 14    - cash -
  14.08.23  11.09.23 28  RT RS QC  China Constr Bk HK 100  6.672   4,200  4,310 4,090  -0,110 -3  27.291 -29  
11.09.23 18.09.23 7    - cash -
  18.09.23  25.09.23 7  RT RS QC  Hang Seng Bank 100  283   96,250  96,100 96,400  0,150 0  27.334 8  
25.09.23 2.10.23 7    - cash -
  2.10.23   9.10.23 7  RT RS QC  AIA 100  428   63,850  67,250 60,450  -3,400 -5  25.879 -94  
9.10.23 9.12.23 61    - cash -
kum10.12.07 9.10.231869 Tage von 6550 investiert (29%) 159 25.879 20  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 HSBCshort 10.12.07 31.03.08112131,89130,53133,261,37 1,04 
   9.02.09  9.03.092860,7238,0896,8236,10 59,45 
  28.06.10  5.07.10773,4571,1575,822,37 3,23 
  29.06.15 26.10.1511970,2561,3580,4410,19 14,51 
  15.06.20 22.06.20736,5036,7036,30-0,20 -0,55 
   7.09.20 12.10.203532,8531,4534,311,46 4,45 
  19.10.20 26.10.20730,9032,2529,55-1,35 -4,3789,20 
 Bank of Communicats 27.12.10  3.01.1177,838,017,65-0,18 -2,30 
  24.01.11 21.02.11287,547,437,650,11 1,48 
  11.07.11 24.10.111056,695,498,151,46 21,86 
   3.02.20 10.02.2074,965,054,87-0,09 -1,81 
  24.02.20 18.05.20845,094,795,410,32 6,2626,06 
 HK Exchgs & Clrg 23.06.08 28.07.0835107,73109,05106,41-1,32 -1,23 
   4.08.08 25.08.0821101,0398,73103,382,35 2,33 
  22.09.08  8.12.087793,3670,85123,0229,66 31,77 
  10.05.10 21.06.1042124,90125,60124,20-0,70 -0,56 
  23.04.12 30.04.127123,10125,50120,70-2,40 -1,95 
   7.05.12 11.06.1235121,80112,50131,8710,07 8,27 
  18.06.12  9.07.1221108,80107,60110,011,21 1,12 
  24.04.17  1.05.177190,80191,60190,00-0,80 -0,42 
  14.03.22  4.04.2221333,40370,80296,00-37,40 -11,22 
  11.04.22  2.05.2221343,20337,80348,695,49 1,60 
  16.05.22 23.05.227326,20331,40321,00-5,20 -1,59 
   6.06.22 20.06.2214347,60358,40336,80-10,80 -3,1121,76 
 Bank of China 14.11.11 21.11.1172,542,362,730,19 7,63 
  14.12.15 14.03.16913,333,153,520,19 5,7113,78 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 Hang Seng Bank 21.12.09 28.12.097113,60114,60112,60-1,00 -0,88 
  11.01.10 29.03.1077114,00109,20119,015,01 4,40 
  20.03.23 10.04.2321114,00112,30115,731,73 1,51 
  18.09.23 25.09.23796,2596,1096,400,15 0,165,21 
 Bank of China (HK)  3.06.19  8.07.193529,9030,7029,10-0,80 -2,68 
  12.08.19 19.08.19728,1027,4028,820,72 2,55 
  26.08.19  7.10.194226,5025,9027,110,61 2,32 
  19.06.23  3.07.231424,4022,9525,941,54 6,32 
  10.07.23 31.07.232122,4023,7021,10-1,30 -5,802,27 
 China Constr Bk HK 20.01.14 31.03.14705,395,435,35-0,04 -0,74 
  14.08.23 11.09.23284,204,314,09-0,11 -2,62-3,34 
 China Life Ins HK 10.01.11 17.01.11732,0531,4532,660,61 1,91 
  14.03.11 21.03.11728,4028,0028,810,41 1,43 
  30.05.11  4.07.113526,3527,5025,20-1,15 -4,36 
   9.04.12 16.04.12720,0520,5019,60-0,45 -2,24 
  25.03.13 29.04.133520,7021,2020,20-0,50 -2,42 
  10.06.13 12.08.136319,3819,2619,500,12 0,62 
  23.05.16 30.05.16716,5217,0416,00-0,52 -3,15 
  27.06.16  4.07.16716,3216,8815,76-0,56 -3,43 
   7.11.16 14.11.16719,2619,2619,260,00 0,00 
  26.03.18 16.04.182122,0521,7022,410,36 1,61 
  23.04.18 30.04.18721,7022,5020,90-0,80 -3,69 
  25.06.18 27.08.186320,5518,6422,662,11 10,25 
  10.09.18 17.09.18716,7816,9016,66-0,12 -0,72 
  15.10.18 12.11.182816,8616,3217,420,56 3,31 
  26.11.18  3.12.18716,6617,6215,70-0,96 -5,76 
  12.07.21 13.09.216313,7813,4414,130,35 2,53-5,10 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 AIA  2.10.23  9.10.23763,8567,2560,45-3,40 -5,32-5,32 
 Ping An 26.12.11  9.01.121425,6526,3025,00-0,65 -2,53 
  29.09.14  3.11.143529,6031,4027,80-1,80 -6,08 
  10.11.14 17.11.14729,8529,9529,75-0,10 -0,34 
  21.06.21 28.06.21776,0577,8574,25-1,80 -2,37 
  20.09.21 11.10.212151,3559,8542,85-8,50 -16,55 
  20.12.21  3.01.221456,1055,7556,450,35 0,63 
   1.08.22 21.11.2211246,1541,1551,765,61 12,15-16,12 


Anmerkungen
27.07.15Ping An HKAktien-Split 10:20 (zwanzig für zehn)