RS Chart
Auswertung - Hang Seng Finance - 26.09.22 - RS = 9
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 26.09.22 ΔWo 25.07.22  K-Diff Δ9   ∅-RS
real-time RS chart chart S add note HSI-Fin 27.046,800  Fre 1,78 27.937,200 -3,19 31.924,700 -3.987,500 -12,49   -17,18 
real-time RS chart chart add note Bank of China (HK) 26,150  Fre 0,58 27,900 -6,27 28,800 -0,900 -3,13   1,30 
real-time RS chart chart S add note Bank of China 2,570  Fre 1,18 2,650 -3,02 2,780 -0,130 -4,68   -8,65 
real-time RS chart chart S add note Hang Seng Bank 119,200  Fre 1,62 123,700 -3,64 129,300 -5,600 -4,33   -12,07 
real-time RS chart chart S add note HSBC 41,250  Fre 2,10 42,250 -2,37 48,850 -6,600 -13,51   -14,26 
real-time RS chart chart S add note ICBC 3,680  Fre 2,79 3,770 -2,39 4,120 -0,350 -8,50   -14,58 
real-time RS chart chart S add note China Constr Bk HK 4,540  Fre 2,95 4,600 -1,30 5,010 -0,410 -8,18   -15,22 
real-time RS chart chart S add note Bank of Communicats 4,140  Fre 2,22 4,180 -0,96 4,620 -0,440 -9,52   -15,52 
real-time RS chart chart S add note AIA 65,450  Fre 1,24 68,350 -4,24 80,150 -11,800 -14,72   -15,60 
real-time RS chart chart S add note China Life Ins HK 10,060  Fre 2,34 10,340 -2,71 11,720 -1,380 -11,77   -17,28 
real-time RS chart chart add note Bank of East Asia 8,600  Fre -2,82 9,440 -8,90 10,140 -0,700 -6,90   -18,33 
real-time RS chart chart add note Ping An 39,200  Fre 2,22 41,550 -5,66 47,450 -5,900 -12,43   -22,04 
real-time RS chart chart S add note HK Exchgs & Clrg 269,600  Fre 279,600 -3,58 355,800 -76,200 -21,42   -27,29 
 HSI-Fin - 12 von 12 Wertpapieren bewertet - 26.09.22 / 25.07.22 - 0 davon sind besser, Markt-Kennzahl(9) = 0,00 % 
Börsenplatz-Währung: HKD $ Hongkong-Dollar
 
Technischer Chart
HSI-Fin RS = 9 - K/V = 26/26
Market Chart
1.01.18 Chart vergrößern 26.09.22
 


Transaktionen Hang Seng Finance * S9 - 26 ex 9 (1)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
2.01.06 26.02.07 420    - cash -
short 26.02.07  26.03.07 28  RT RS QC  HSBC 100  74   133,810  133,570 134,050  0,240 0  10.018 2  
26.03.07 10.12.07 259    - cash -
  10.12.07  24.12.07 14  RT RS QC  HSBC 100  75   131,890  129,420 134,407  2,517 2  10.207 64  
24.12.07 31.12.07 7    - cash -
  31.12.07   7.01.08 7  RT RS QC  HSBC 100  79   128,430  122,020 135,177  6,747 5  10.740 1.343  
7.01.08 28.01.08 21    - cash -
  28.01.08  31.03.08 63  RT RS QC  Bank of China 100  3.768   2,850  3,110 2,590  -0,260 -9  9.760 -43  
31.03.08 23.06.08 84    - cash -
  23.06.08  28.07.08 35  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  90   107,730  109,050 106,410  -1,320 -1  9.641 -12  
28.07.08 4.08.08 7    - cash -
  4.08.08  25.08.08 21  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  95   101,030  98,730 103,384  2,354 2  9.865 49  
25.08.08 22.09.08 28    - cash -
  22.09.08   8.12.08 77  RT RS QC  Bank of East Asia 100  386   25,550  16,780 38,904  13,354 52  15.019 634  
8.12.08 9.02.09 63    - cash -
  9.02.09   9.03.09 28  RT RS QC  HSBC 100  247   60,720  38,080 96,820  36,100 59  23.936 43.701  
9.03.09 21.12.09 287    - cash -
  21.12.09  28.12.09 7  RT RS QC  Hang Seng Bank 100  210   113,600  114,600 112,600  -1,000 -1  23.726 -37  
28.12.09 11.01.10 14    - cash -
  11.01.10  22.03.10 70  RT RS QC  Hang Seng Bank 100  208   114,000  108,200 120,111  6,111 5  24.997 31  
22.03.10 10.05.10 49    - cash -
  10.05.10  21.06.10 42  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  200   124,900  125,600 124,200  -0,700 -1  24.857 -5  
21.06.10 28.06.10 7    - cash -
  28.06.10   5.07.10 7  RT RS QC  HSBC 100  338   73,450  71,150 75,824  2,374 3  25.660 425  
5.07.10 27.12.10 175    - cash -
  27.12.10   3.01.11 7  RT RS QC  Bank of Communicats 100  3.277   7,830  8,010 7,650  -0,180 -2  25.070 -70  
3.01.11 10.01.11 7    - cash -
  10.01.11  17.01.11 7  RT RS QC  China Life Ins HK 100  782   32,050  31,450 32,661  0,611 2  25.548 168  
17.01.11 24.01.11 7    - cash -
  24.01.11  21.02.11 28  RT RS QC  Bank of Communicats 100  3.388   7,540  7,430 7,652  0,112 1  25.926 21  
21.02.11 14.03.11 21    - cash -
  14.03.11  21.03.11 7  RT RS QC  China Life Ins HK 100  912   28,400  28,000 28,806  0,406 1  26.296 110  
21.03.11 30.05.11 70    - cash -
  30.05.11   4.07.11 35  RT RS QC  China Life Ins HK 100  997   26,350  27,500 25,200  -1,150 -4  25.149 -37  
4.07.11 11.07.11 7    - cash -
  11.07.11  24.10.11 105  RT RS QC  Bank of Communicats 100  3.759   6,690  5,490 8,152  1,462 22  30.646 99  
24.10.11 31.10.11 7    - cash -
  31.10.11   7.11.11 7  RT RS QC  Bank of China 100  10.867   2,820  2,720 2,924  0,104 4  31.773 557  
7.11.11 14.11.11 7    - cash -
  14.11.11  21.11.11 7  RT RS QC  Bank of China 100  12.509   2,540  2,360 2,734  0,194 8  34.196 4.516  
21.11.11 26.12.11 35    - cash -
  26.12.11   9.01.12 14  RT RS QC  Ping An 100  1.333   25,650  26,300 25,000  -0,650 -3  33.330 -49  
9.01.12 9.04.12 91    - cash -
  9.04.12  30.04.12 21  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.662   20,050  21,500 18,600  -1,450 -7  30.920 -73  
30.04.12 7.05.12 7    - cash -
  7.05.12  16.07.12 70  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  253   121,800  103,200 143,752  21,952 18  36.474 137  
16.07.12 18.03.13 245    - cash -
  18.03.13  29.04.13 42  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.736   21,000  21,200 20,800  -0,200 -1  36.126 -8  
29.04.13 10.06.13 42    - cash -
  10.06.13  12.08.13 63  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.864   19,380  19,260 19,501  0,121 1  36.351 4  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
12.08.13 16.12.13 126    - cash -
  16.12.13  30.12.13 14  RT RS QC  Bank of Communicats 100  6.657   5,460  5,400 5,521  0,061 1  36.755 33  
30.12.13 6.01.14 7    - cash -
  6.01.14  31.03.14 84  RT RS QC  Bank of Communicats 100  7.150   5,140  5,070 5,211  0,071 1  37.263 6  
31.03.14 29.09.14 182    - cash -
  29.09.14   3.11.14 35  RT RS QC  Ping An 100  1.258   29,600  31,400 27,800  -1,800 -6  34.999 -48  
3.11.14 10.11.14 7    - cash -
  10.11.14  17.11.14 7  RT RS QC  Ping An 100  1.172   29,850  29,950 29,750  -0,100 0  34.882 -16  
17.11.14 29.06.15 224    - cash -
  29.06.15  26.10.15 119  RT RS QC  HSBC 100  496   70,250  61,350 80,441  10,191 15  39.936 52  
26.10.15 14.12.15 49    - cash -
  14.12.15  14.03.16 91  RT RS QC  Bank of China 100  11.992   3,330  3,150 3,520  0,190 6  42.218 25  
14.03.16 23.05.16 70    - cash -
  23.05.16  30.05.16 7  RT RS QC  China Life Ins HK 100  2.555   16,520  17,040 16,000  -0,520 -3  40.890 -81  
30.05.16 20.06.16 21    - cash -
  20.06.16   4.07.16 14  RT RS QC  China Life Ins HK 100  2.445   16,720  16,880 16,560  -0,160 -1  40.499 -22  
4.07.16 7.11.16 126    - cash -
  7.11.16  28.11.16 21  RT RS QC  China Life Ins HK 100  2.102   19,260  22,400 16,120  -3,140 -16  33.898 -95  
28.11.16 12.12.16 14    - cash -
  12.12.16   2.01.17 21  RT RS QC  AIA 100  773   43,800  43,750 43,850  0,050 0  33.937 2  
2.01.17 24.04.17 112    - cash -
  24.04.17   1.05.17 7  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  177   190,800  191,600 190,000  -0,800 0  33.795 -20  
1.05.17 9.10.17 161    - cash -
  9.10.17  16.10.17 7  RT RS QC  Bank of Communicats 100  5.929   5,700  6,100 5,300  -0,400 -7  31.424 -98  
16.10.17 26.03.18 161    - cash -
  26.03.18  16.04.18 21  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.425   22,050  21,700 22,406  0,356 2  31.931 32  
16.04.18 23.04.18 7    - cash -
  23.04.18   7.05.18 14  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.471   21,700  22,000 21,400  -0,300 -1  31.489 -30  
7.05.18 25.06.18 49    - cash -
  25.06.18  27.08.18 63  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.532   20,550  18,640 22,656  2,106 10  34.715 76  
27.08.18 3.09.18 7    - cash -
  3.09.18  24.09.18 21  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.954   17,760  17,560 17,962  0,202 1  35.110 22  
24.09.18 1.10.18 7    - cash -
  1.10.18  12.11.18 42  RT RS QC  China Life Ins HK 100  1.974   17,780  16,320 19,371  1,591 9  38.250 111  
12.11.18 26.11.18 14    - cash -
  26.11.18  10.12.18 14  RT RS QC  China Life Ins HK 100  2.295   16,660  16,180 17,154  0,494 3  39.385 114  
10.12.18 24.12.18 14    - cash -
  24.12.18  31.12.18 7  RT RS QC  Bank of China (HK) 100  1.358   29,000  29,100 28,900  -0,100 0  39.249 -16  
31.12.18 20.05.19 140    - cash -
  20.05.19  15.07.19 56  RT RS QC  Bank of East Asia 100  1.628   24,100  22,350 25,987  1,887 8  42.321 63  
15.07.19 12.08.19 28    - cash -
  12.08.19  19.08.19 7  RT RS QC  Bank of East Asia 100  1.986   21,300  21,550 21,050  -0,250 -1  41.824 -46  
19.08.19 26.08.19 7    - cash -
  26.08.19   7.10.19 42  RT RS QC  Bank of East Asia 100  2.112   19,800  18,940 20,699  0,899 5  43.723 47  
7.10.19 3.02.20 119    - cash -
  3.02.20  10.02.20 7  RT RS QC  Bank of East Asia 100  2.611   16,740  17,480 16,000  -0,740 -4  41.791 -91  
10.02.20 24.02.20 14    - cash -
  24.02.20  18.05.20 84  RT RS QC  Bank of East Asia 100  2.502   16,700  15,760 17,696  0,996 6  44.283 29  
18.05.20 15.06.20 28    - cash -
  15.06.20  22.06.20 7  RT RS QC  HSBC 100  1.213   36,500  36,700 36,300  -0,200 -1  44.040 -25  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
22.06.20 10.08.20 49    - cash -
  10.08.20  17.08.20 7  RT RS QC  HSBC 100  1.330   33,100  34,600 31,600  -1,500 -5  42.045 -91  
17.08.20 7.09.20 21    - cash -
  7.09.20  12.10.20 35  RT RS QC  HSBC 100  1.279   32,850  31,450 34,312  1,462 4  43.916 57  
12.10.20 19.10.20 7    - cash -
  19.10.20  26.10.20 7  RT RS QC  HSBC 100  1.421   30,900  32,250 29,550  -1,350 -4  41.997 -90  
26.10.20 2.11.20 7    - cash -
  2.11.20   9.11.20 7  RT RS QC  HSBC 100  1.280   32,800  34,850 30,750  -2,050 -6  39.373 -97  
9.11.20 21.06.21 224    - cash -
  21.06.21  28.06.21 7  RT RS QC  Ping An 100  517   76,050  77,850 74,250  -1,800 -2  38.443 -71  
28.06.21 5.07.21 7    - cash -
  5.07.21  13.09.21 70  RT RS QC  Ping An 100  520   73,800  59,150 92,078  18,278 25  47.948 217  
13.09.21 20.09.21 7    - cash -
  20.09.21  11.10.21 21  RT RS QC  Ping An 100  933   51,350  59,850 42,850  -8,500 -17  40.017 -96  
11.10.21 20.12.21 70    - cash -
  20.12.21   3.01.22 14  RT RS QC  Bank of East Asia 100  3.671   10,900  11,300 10,500  -0,400 -4  38.549 -62  
3.01.22 14.03.22 70    - cash -
  14.03.22   4.04.22 21  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  115   333,400  370,800 296,000  -37,400 -11  34.248 -87  
4.04.22 11.04.22 7    - cash -
  11.04.22   2.05.22 21  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  99   343,200  337,800 348,686  5,486 2  34.791 32  
2.05.22 16.05.22 14    - cash -
  16.05.22  30.05.22 14  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  106   326,200  338,000 314,400  -11,800 -4  33.540 -62  
30.05.22 6.06.22 7    - cash -
  6.06.22  20.06.22 14  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  96   347,600  358,400 336,800  -10,800 -3  32.503 -56  
20.06.22 1.08.22 42    - cash -
  1.08.22  30.09.22 60  RT RS QC  Ping An 100  704   46,150  39,200 54,332  8,182 18  38.263 170  
kum26.02.07 30.09.221924 Tage von 6117 investiert (31%) 283 38.263 29  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 HSBCshort 26.02.07 26.03.0728133,81133,57134,050,24 0,18 
  10.12.07 24.12.0714131,89129,42134,412,52 1,91 
  31.12.07  7.01.087128,43122,02135,186,75 5,25 
   9.02.09  9.03.092860,7238,0896,8236,10 59,45 
  28.06.10  5.07.10773,4571,1575,822,37 3,23 
  29.06.15 26.10.1511970,2561,3580,4410,19 14,51 
  15.06.20 22.06.20736,5036,7036,30-0,20 -0,55 
  10.08.20 17.08.20733,1034,6031,60-1,50 -4,53 
   7.09.20 12.10.203532,8531,4534,311,46 4,45 
  19.10.20 26.10.20730,9032,2529,55-1,35 -4,37 
   2.11.20  9.11.20732,8034,8530,75-2,05 -6,2580,08 
 Bank of East Asia 22.09.08  8.12.087725,5516,7838,9013,35 52,26 
  20.05.19 15.07.195624,1022,3525,991,89 7,83 
  12.08.19 19.08.19721,3021,5521,05-0,25 -1,17 
  26.08.19  7.10.194219,8018,9420,700,90 4,54 
   3.02.20 10.02.20716,7417,4816,00-0,74 -4,42 
  24.02.20 18.05.208416,7015,7617,701,00 5,96 
  20.12.21  3.01.221410,9011,3010,50-0,40 -3,6765,49 
 Bank of Communicats 27.12.10  3.01.1177,838,017,65-0,18 -2,30 
  24.01.11 21.02.11287,547,437,650,11 1,48 
  11.07.11 24.10.111056,695,498,151,46 21,86 
  16.12.13 30.12.13145,465,405,520,06 1,11 
   6.01.14 31.03.14845,145,075,210,07 1,38 
   9.10.17 16.10.1775,706,105,30-0,40 -7,0215,16 
 Ping An 26.12.11  9.01.121425,6526,3025,00-0,65 -2,53 
  29.09.14  3.11.143529,6031,4027,80-1,80 -6,08 
  10.11.14 17.11.14729,8529,9529,75-0,10 -0,34 
  21.06.21 28.06.21776,0577,8574,25-1,80 -2,37 
   5.07.21 13.09.217073,8059,1592,0818,28 24,77 
  20.09.21 11.10.212151,3559,8542,85-8,50 -16,55 
   1.08.22 30.09.226046,1539,2054,338,18 17,739,18 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 Bank of China 28.01.08 31.03.08632,853,112,59-0,26 -9,12 
  31.10.11  7.11.1172,822,722,920,10 3,68 
  14.11.11 21.11.1172,542,362,730,19 7,63 
  14.12.15 14.03.16913,333,153,520,19 5,717,20 
 Hang Seng Bank 21.12.09 28.12.097113,60114,60112,60-1,00 -0,88 
  11.01.10 22.03.1070114,00108,20120,116,11 5,364,43 
 AIA 12.12.16  2.01.172143,8043,7543,850,05 0,110,11 
 Bank of China (HK) 24.12.18 31.12.18729,0029,1028,90-0,10 -0,34-0,34 
 HK Exchgs & Clrg 23.06.08 28.07.0835107,73109,05106,41-1,32 -1,23 
   4.08.08 25.08.0821101,0398,73103,382,35 2,33 
  10.05.10 21.06.1042124,90125,60124,20-0,70 -0,56 
   7.05.12 16.07.1270121,80103,20143,7521,95 18,02 
  24.04.17  1.05.177190,80191,60190,00-0,80 -0,42 
  14.03.22  4.04.2221333,40370,80296,00-37,40 -11,22 
  11.04.22  2.05.2221343,20337,80348,695,49 1,60 
  16.05.22 30.05.2214326,20338,00314,40-11,80 -3,62 
   6.06.22 20.06.2214347,60358,40336,80-10,80 -3,11-0,49 
 China Life Ins HK 10.01.11 17.01.11732,0531,4532,660,61 1,91 
  14.03.11 21.03.11728,4028,0028,810,41 1,43 
  30.05.11  4.07.113526,3527,5025,20-1,15 -4,36 
   9.04.12 30.04.122120,0521,5018,60-1,45 -7,23 
  18.03.13 29.04.134221,0021,2020,80-0,20 -0,95 
  10.06.13 12.08.136319,3819,2619,500,12 0,62 
  23.05.16 30.05.16716,5217,0416,00-0,52 -3,15 
  20.06.16  4.07.161416,7216,8816,56-0,16 -0,96 
   7.11.16 28.11.162119,2622,4016,12-3,14 -16,30 
  26.03.18 16.04.182122,0521,7022,410,36 1,61 
  23.04.18  7.05.181421,7022,0021,40-0,30 -1,38 
  25.06.18 27.08.186320,5518,6422,662,11 10,25 
   3.09.18 24.09.182117,7617,5617,960,20 1,14 
   1.10.18 12.11.184217,7816,3219,371,59 8,95 
  26.11.18 10.12.181416,6616,1817,150,49 2,97-8,03 


Anmerkungen
27.07.15Ping An HKAktien-Split 10:20 (zwanzig für zehn)