RS Chart
Auswertung - Hang Seng Index - 26.09.22 - RS = 14
 ⇐ 
  Wertpapier jüngster ΔTag 26.09.22 ΔWo 20.06.22  K-Diff Δ14   ∅-RS
real-time RS chart chart S add note HSI 17.222,800  Fre 0,33 17.855,100 -3,54 21.163,900 -3.308,800 -15,63   -19,09 
real-time RS chart chart L add note Swire Pacific 58,750  Fre 1,12 59,000 -0,42 44,550 14,450 32,44   25,92 
real-time RS chart chart L add note Sands China 19,700  Fre -0,61 20,400 -3,43 14,580 5,820 39,92   15,89 
real-time RS chart chart add note China Shenhua HK 23,450  Fre 1,74 23,250 0,86 24,200 -0,950 -3,93   9,63 
real-time RS chart chart L add note Galaxy Entertainment 46,400  Fre 2,32 47,050 -1,38 40,400 6,650 16,46   8,74 
real-time RS chart chart L add note China Mobile 49,900  Fre 51,450 -3,01 49,450 2,000 4,04   1,90 
real-time RS chart chart add note Bank of China (HK) 26,150  Fre 0,58 27,900 -6,27 30,850 -2,950 -9,56   1,30 
real-time RS chart chart add note CNOOC 9,410  Fre 1,18 9,650 -2,49 10,140 -0,490 -4,83   0,82 
real-time RS chart chart add note China Ov Land & Inv 20,450  Fre 21,450 -4,66 23,700 -2,250 -9,49   0,76 
real-time RS chart chart add note Sino Land 10,380  Fre 6,03 10,340 0,39 11,140 -0,800 -7,18   -2,25 
real-time RS chart chart L add note Wharf REIC 35,700  Fre 2,00 36,650 -2,59 34,050 2,600 7,64   -3,34 
real-time RS chart chart add note Sun Hung Kai 86,850  Fre 91,700 -5,29 91,500 0,200 0,22   -3,56 
real-time RS chart chart S add note WH Group 4,950  Fre 0,81 5,130 -3,51 5,610 -0,480 -8,56   -4,07 
real-time RS chart chart add note China Unicom 3,530  Fre 0,57 3,670 -3,81 3,650 0,020 0,55   -5,53 
real-time RS chart chart S add note CK Property 47,200  Fre 48,200 -2,07 51,500 -3,300 -6,41   -5,63 
real-time RS chart chart add note China Res Land 30,900  Fre 1,98 31,950 -3,29 34,150 -2,200 -6,44   -6,63 
real-time RS chart chart S add note MTR 36,050  Fre 1,26 38,400 -6,12 40,800 -2,400 -5,88   -7,97 
real-time RS chart chart S add note Bank of China 2,570  Fre 1,18 2,650 -3,02 3,060 -0,410 -13,40   -8,65 
real-time RS chart chart S add note Sinopec 3,370  Fre 2,43 3,430 -1,75 3,480 -0,050 -1,44   -9,20 
real-time RS chart chart add note Citic Pacific 7,400  Fre 1,79 7,330 0,95 7,550 -0,220 -2,91   -10,77 
real-time RS chart chart add note Hengan 35,100  Fre 1,01 34,450 1,89 36,600 -2,150 -5,87   -10,87 
real-time RS chart chart S add note Link REIT 54,900  Fre 1,20 59,150 -7,19 63,400 -4,250 -6,70   -11,00 
real-time RS chart chart S add note Hang Seng Bank 119,200  Fre 1,62 123,700 -3,64 138,500 -14,800 -10,69   -12,07 
real-time RS chart chart add note PetroChina 3,220  Fre 0,63 3,270 -1,53 3,800 -0,530 -13,95   -13,34 
real-time RS chart chart S add note CKI 40,050  Fre 1,14 41,900 -4,42 47,950 -6,050 -12,62   -14,02 
  Wertpapier jüngster ΔTag 26.09.22 ΔWo 20.06.22  K-Diff Δ14   ∅-RS
real-time RS chart chart S add note HSBC 41,250  Fre 2,10 42,250 -2,37 49,550 -7,300 -14,73   -14,26 
real-time RS chart chart S add note ICBC 3,680  Fre 2,79 3,770 -2,39 4,480 -0,710 -15,85   -14,58 
real-time RS chart chart S add note CLP 59,350  Fre 0,51 63,050 -5,87 72,550 -9,500 -13,09   -14,71 
real-time RS chart chart S add note China Constr Bk HK 4,540  Fre 2,95 4,600 -1,30 5,500 -0,900 -16,36   -15,22 
real-time RS chart chart add note Hang Lung 12,880  Fre 0,63 13,060 -1,38 14,640 -1,580 -10,79   -15,36 
real-time RS chart chart S add note Bank of Communicats 4,140  Fre 2,22 4,180 -0,96 5,200 -1,020 -19,62   -15,52 
real-time RS chart chart S add note AIA 65,450  Fre 1,24 68,350 -4,24 80,400 -12,050 -14,99   -15,60 
real-time RS chart chart S add note Power Assets 39,400  Fre 1,42 41,300 -4,60 48,800 -7,500 -15,37   -15,86 
real-time RS chart chart S add note CK Hutchison 43,400  Fre 0,58 44,400 -2,25 52,300 -7,900 -15,11   -16,74 
real-time RS chart chart S add note China Life Ins HK 10,060  Fre 2,34 10,340 -2,71 12,680 -2,340 -18,45   -17,28 
real-time RS chart chart add note Bank of East Asia 8,600  Fre -2,82 9,440 -8,90 11,120 -1,680 -15,11   -18,33 
real-time RS chart chart S add note China Res Power 12,200  Fre 0,33 13,580 -10,16 14,620 -1,040 -7,11   -19,75 
real-time RS chart chart add note New World Dev 22,300  Fre 1,36 23,700 -5,91 27,700 -4,000 -14,44   -20,80 
real-time RS chart chart add note Ping An 39,200  Fre 2,22 41,550 -5,66 51,150 -9,600 -18,77   -22,04 
real-time RS chart chart S add note China Merchants 9,870  Fre -0,90 10,380 -4,91 13,240 -2,860 -21,60   -22,28 
real-time RS chart chart S add note China Mengniu Dairy 31,150  Fre 1,14 32,150 -3,11 35,550 -3,400 -9,56   -23,16 
real-time RS chart chart S add note Lenovo 5,460  Fre 2,06 5,860 -6,83 7,340 -1,480 -20,16   -24,89 
real-time RS chart chart S add note Henderson Land 22,000  Fre 0,23 23,150 -4,97 28,600 -5,450 -19,06   -25,38 
real-time RS chart chart S add note Geely Auto 10,820  Fre -1,28 12,140 -10,87 15,120 -2,980 -19,71   -25,58 
real-time RS chart chart S add note Want Want China 5,130  Fre 1,38 4,980 3,01 7,350 -2,370 -32,24   -26,23 
real-time RS chart chart add note Tencent 266,400  Fre -1,55 283,200 -5,93 370,800 -87,600 -23,62   -26,84 
real-time RS chart chart S add note HK & China Gas 6,920  Fre 0,58 7,160 -3,35 8,280 -1,120 -13,53   -27,26 
real-time RS chart chart S add note HK Exchgs & Clrg 269,600  Fre 279,600 -3,58 358,400 -78,800 -21,99   -27,29 
real-time RS chart chart add note AAC Technologies 12,280  Fre -3,00 13,260 -7,39 17,400 -4,140 -23,79   -35,19 
real-time RS chart chart S add note Sunny Optical 75,150  Fre -1,12 81,200 -7,45 112,200 -31,000 -27,63   -43,49 
  Wertpapier jüngster ΔTag 26.09.22 ΔWo 20.06.22  K-Diff Δ14   ∅-RS
real-time RS chart chart S add note Country Garden 1,820  Fre 8,98 2,180 -16,51 4,620 -2,440 -52,81   -54,38 
 HSI - 50 von 50 Wertpapieren bewertet - 26.09.22 / 20.06.22 - 7 davon sind besser, Markt-Kennzahl(14) = 14,00 % 
Börsenplatz-Währung: HKD $ Hongkong-Dollar
 
Technischer Chart
HSI RS = 14 - K/V = 68/33
Market Chart
1.01.18 Chart vergrößern 26.09.22
 


Transaktionen Hang Seng Index * A14 - 68/33 (1)
 ⇐ 
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
2.01.06 9.01.06 7    - cash -
long 9.01.06  21.01.08 742  RT RS QC  China Ov Land & Inv 100  2.717   3,680  14,160    10,480 285  38.474 94  
short 21.01.08  26.01.09 371  RT RS QC  Galaxy Entertainment 100  6.296   6,110  1,250 29,866  23,756 389  188.040 376  
long 26.01.09  25.01.10 364  RT RS QC  Hengan 100  7.232   26,000  52,000    26,000 100  376.072 100  
short 25.01.10   9.08.10 196  RT RS QC  China Unicom 100  43.526   8,640  10,400 6,880  -1,760 -20  299.466 -35  
long 9.08.10   7.02.11 182  RT RS QC  Galaxy Entertainment 100  54.747   5,470  12,480    7,010 128  683.243 423  
short 7.02.11   4.04.11 56  RT RS QC  China Res Land 100  53.714   12,720  15,640 9,800  -2,920 -23  526.398 -82  
long 4.04.11   1.08.11 119  RT RS QC  Galaxy Entertainment 100  44.160   11,920  21,850    9,930 83  964.907 542  
short 1.08.11  26.12.11 147  RT RS QC  New World Dev 100  22.886   42,160  25,040 70,985  28,825 68  1.624.596 265  
long 26.12.11  21.05.12 147  RT RS QC  Lenovo 100  297.001   5,470  6,510    1,040 19  1.933.477 54  
short 21.05.12  20.08.12 91  RT RS QC  China Unicom 100  163.853   11,800  13,100 10,500  -1,300 -11  1.720.468 -37  
long 20.08.12  22.04.13 245  RT RS QC  Galaxy Entertainment 100  76.465   22,500  31,850    9,350 42  2.435.416 68  
short 22.04.13  16.09.13 147  RT RS QC  China Shenhua HK 100  94.213   25,850  25,600 26,102  0,252 1  2.459.195 2  
long 16.09.13  23.12.13 98  RT RS QC  Galaxy Entertainment 100  44.429   55,350  67,650    12,300 22  3.005.672 111  
short 23.12.13  19.05.14 147  RT RS QC  Belle International 100  339.240   8,860  8,270 9,492  0,632 7  3.220.105 19  
long 19.05.14  10.11.14 175  RT RS QC  Citic Pacific 100  235.387   13,680  13,420    -0,260 -2  3.158.905 -4  
short 10.11.14  12.01.15 63  RT RS QC  Kunlun Energy 100  316.523   9,980  7,570 13,157  3,177 32  4.164.593 396  
long 12.01.15  13.07.15 182  RT RS QC  China Life Ins HK 100  136.993   30,400  31,800    1,400 5  4.356.383 9  
short 13.07.15  18.04.16 280  RT RS QC  China Shenhua HK 100  275.024   15,840  13,340 18,809  2,969 19  5.172.792 25  
long 18.04.16  21.11.16 217  RT RS QC  AAC Technologies 100  89.417   57,850  72,400    14,550 25  6.473.809 46  
short 21.11.16  27.02.17 98  RT RS QC  Lenovo 100  1.360.043   4,760  4,700 4,821  0,061 1  6.556.500 5  
long 27.02.17  23.04.18 420  RT RS QC  Geely Auto 100  619.706   10,580  21,300    10,720 101  13.199.748 84  
short 23.04.18  21.05.18 28  RT RS QC  China Merchants 100  771.013   17,120  18,900 15,340  -1,780 -10  11.827.345 -76  
long 21.05.18  25.06.18 35  RT RS QC  CNOOC 100  814.555   14,520  12,640    -1,880 -13  10.295.982 -76  
short 25.06.18  21.01.19 210  RT RS QC  WH Group 100  1.663.325   6,190  6,860 5,520  -0,670 -11  9.181.554 -18  
long 21.01.19  27.05.19 126  RT RS QC  Lenovo 100  1.594.019   5,760  5,700    -0,060 -1  9.085.913 -3  
L/SK-Datum V-DatumTage WertpapierSplStück K-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %KapitalRdte 
short 27.05.19  30.12.19 217  RT RS QC  AAC Technologies 100  214.796   42,300  66,800 17,800  -24,500 -58  3.823.411 -77  
long 30.12.19   3.02.20 35  RT RS QC  Sunny Optical 100  28.175   135,700  128,400    -7,300 -5  3.617.733 -44  
short 3.02.20  29.06.20 147  RT RS QC  Bank of East Asia 100  216.113   16,740  17,480 16,000  -0,740 -4  3.457.810 -11  
long 29.06.20   3.08.20 35  RT RS QC  Tencent 100  7.114   486,000  539,000    53,000 11  3.834.852 194  
short 3.08.20  31.08.20 28  RT RS QC  Swire Pacific 100  101.720   37,700  42,200 33,200  -4,500 -12  3.377.112 -81  
long 31.08.20  14.09.20 14  RT RS QC  HK Exchgs & Clrg 100  8.632   391,200  371,800    -19,400 -5  3.209.651 -73  
short 14.09.20   4.01.21 112  RT RS QC  HSBC 100  99.678   32,200  40,450 23,950  -8,250 -26  2.387.307 -62  
long 4.01.21  19.07.21 196  RT RS QC  Geely Auto 100  88.747   26,900  23,700    -3,200 -12  2.103.317 -21  
short 19.07.21  24.01.22 189  RT RS QC  China Life Ins HK 100  153.079   13,740  14,040 13,440  -0,300 -2  2.057.393 -4  
long 24.01.22  25.04.22 91  RT RS QC  China Res Power 100  99.631   20,650  14,000    -6,650 -32  1.394.847 -79  
short 25.04.22  30.09.22 158  RT RS QC  AAC Technologies 100  88.730   15,720  12,280 20,124  4,404 28  1.785.579 77  
kum 9.01.06 30.09.226110 Tage von 6117 investiert (100%) 17.756 1.785.579 36  

Anteil der Einzelwerte
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 Galaxy Entertainmentshort 21.01.08 26.01.093716,111,2529,8723,76 388,80 
 long  9.08.10  7.02.111825,4712,487,01 128,15 
 long  4.04.11  1.08.1111911,9221,859,93 83,31 
 long 20.08.12 22.04.1324522,5031,859,35 41,56 
 long 16.09.13 23.12.139855,3567,6512,30 22,223.436,80 
 China Ov Land & Invlong  9.01.06 21.01.087423,6814,1610,48 284,78284,78 
 Henganlong 26.01.09 25.01.1036426,0052,0026,00 100,00100,00 
 Geely Autolong 27.02.17 23.04.1842010,5821,3010,72 101,32 
 long  4.01.21 19.07.2119626,9023,70-3,20 -11,9077,37 
 New World Devshort  1.08.11 26.12.1114742,1625,0470,9928,83 68,3768,37 
 Kunlun Energyshort 10.11.14 12.01.15639,987,5713,163,18 31,8431,84 
 China Shenhua HKshort 22.04.13 16.09.1314725,8525,6026,100,25 0,98 
 short 13.07.15 18.04.1628015,8413,3418,812,97 18,7419,90 
 Lenovolong 26.12.11 21.05.121475,476,511,04 19,01 
 short 21.11.16 27.02.17984,764,704,820,06 1,28 
 long 21.01.19 27.05.191265,765,70-0,06 -1,0419,28 
 Tencentlong 29.06.20  3.08.2035486,00539,0053,00 10,9110,91 
 Belle International short 23.12.13 19.05.141478,868,279,490,63 7,137,13 
 China Life Ins HKlong 12.01.15 13.07.1518230,4031,801,40 4,61 
 short 19.07.21 24.01.2218913,7414,0413,44-0,30 -2,182,32 
 Citic Pacificlong 19.05.14 10.11.1417513,6813,42-0,26 -1,90-1,90 
 Bank of East Asiashort  3.02.20 29.06.2014716,7417,4816,00-0,74 -4,42-4,42 
 HK Exchgs & Clrglong 31.08.20 14.09.2014391,20371,80-19,40 -4,96-4,96 
 Sunny Opticallong 30.12.19  3.02.2035135,70128,40-7,30 -5,38-5,38 
 China Merchantsshort 23.04.18 21.05.182817,1218,9015,34-1,78 -10,40-10,40 
 WertpapierL/SK-Datum V-DatumTageK-KursV-KursS-V-KursK-DiffD %Summe 
 WH Groupshort 25.06.18 21.01.192106,196,865,52-0,67 -10,82-10,82 
 Swire Pacificshort  3.08.20 31.08.202837,7042,2033,20-4,50 -11,94-11,94 
 CNOOClong 21.05.18 25.06.183514,5212,64-1,88 -12,95-12,95 
 China Res Landshort  7.02.11  4.04.115612,7215,649,80-2,92 -22,96-22,96 
 HSBCshort 14.09.20  4.01.2111232,2040,4523,95-8,25 -25,62-25,62 
 China Unicomshort 25.01.10  9.08.101968,6410,406,88-1,76 -20,37 
 short 21.05.12 20.08.129111,8013,1010,50-1,30 -11,02-29,14 
 China Res Powerlong 24.01.22 25.04.229120,6514,00-6,65 -32,20-32,20 
 AAC Technologieslong 18.04.16 21.11.1621757,8572,4014,55 25,15 
 short 27.05.19 30.12.1921742,3066,8017,80-24,50 -57,92 
 short 25.04.22 30.09.2215815,7212,2820,124,40 28,01-32,58 


Anmerkungen
23.05.18HSIIndex-Anpassung
Abgänge; Cathay Pacific Airways, Kunlun Energy, The Wharf
Zugänge: Country Garden, Sunny Optical Technology, WH Group, Wharf REIC
19.07.17HSIBelle scheidet wegen Übernahme durch Hillhouse Capital und CDH Investments aus
1.04.17HSIMaschinelles Lernen für alle Verfahren durchgeführt.
6.03.17HSIGeely Auto ersetzt Li & Fung
28.12.16HSIAAC Technologies und CKI ersetzen China Res Enterprises und Tingyi
13.10.15China Mengniu DairyAktien-Split 1:2 (zwei für eine)
27.07.15Ping An HKAktien-Split 10:20 (zwanzig für zehn)
8.06.15HSICK Property und The Link REIT ersetzen Costco und Hutchison Whampoa.
1.06.15CK HutchisonNamensänderung (vorher Cheung Kong Holdings Ltd) nach Merger mit Hutchison Whampoa
27.05.15CK HutchisonAusgliederung von CK Property